Den Haag mag dan niet de hoofdstad van Nederland zijn, Telecomhoofdstad is het in ieder geval. Dat vertelde afgelopen woensdag de wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd & Onderwijs Ingrid van Engelshoven aan de deelnemers van The Hague TECH inspiration event, dat in het teken stond van de Smart City.

Het evenement vond plaats in het World Forum. Van Engelshoven: ‘In Den Haag en directe omgeving werken 27.000 personen in de telecom. Graag houden we de koppositie in Nederland. De beweging zit in de technologie. Mijn eerste prioriteit is het werken aan vernieuwing. Dat doe ik ook door startups te stimuleren aan de slag te gaan en door buitenlandse ICT-bedrijven hierheen te halen.’

De focus van de bedrijven dient gericht te zijn op sociale innovatie en duurzame ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is The Hague Security Delta. Dit evenement zal op 16 en 17 april 2015 plaatsvinden in Den Haag.

Smart City krijgt kleur
Vervolgens kregen we de Keynote, een pepernoot waar we goed op konden kauwen. Antoine J.R. Wright, afkomstig uit het zuidoosten van Amerika, de ‘Bijbelbelt’ zoals hij zei, wees erop dat de Smart City begint met Smart People. In zijn tekeningen liet hij zien dat de mensen moeten kunnen reageren op basis van een wederzijds vertrouwen. Dan krijgt de Smart City kleur, dan maken de mensen het zich eigen. ‘Als mensen nieuwe technologieën overnemen, dan doen ze oude dingen op een nieuwe manier. Als zij het zich eigen maken, beginnen en ze met iets nieuws. Dan heb je echt een Smart City.’ Zie verder www.antoinerjwright.com

Perry Jackson, innovatiemanager van KPN, gaf toelichting op 4G. 4G gaat het speelveld helemaal veranderen. En dat geldt voor ons werk, de communicatie en het leven thuis. Barrières worden weggenomen en we zijn dag en nacht bereikbaar. ‘De enige limitering is onze eigen creativiteit.’ Omdat de terugverdiencapaciteit van de bedrijven hierdoor afneemt, moeten ze sneller inspringen op de behoefte van de klant, aldus Perry.

KPN op het Binckhorstterrein in Den Haag probeert door het maken van prototypes nieuwe diensten te ontwikkelen. Perry noemde er een aantal die al uitgevoerd worden: de zichzelf sturende auto, mobiele portemonnee, het mobiel meterstanden opnemen. Het zijn voorbeelden van IoT, het Internet of Things. Perry: ‘Er komen een heleboel nieuwe servicemogelijkheden. KPN brengt de innovatie op een nieuw hoog niveau.’

Berta 17
Joris Castermans, adviseur bij de Kamer van Koophandel en bij MKB innoveert ging in op de businesskansen van slimme, met internet verbonden producten en diensten. Als voorbeelden noemde hij de smart watch, de smart tv, de doorgeschakelde LED verlichting, het waterbeheer op afstand, de slimme heftruck en het in de gaten houden van Koe Berta 17 door middel van een tag in zijn oor.

‘Aan zijn kauwen zie je zijn beweeglijkheid, je meet Berta’s temperatuur, je weet precies hoe Berta zich voelt en als er iets mis dreigt te gaan kun je snel voorzorgsmaatregelen nemen. Het IoT is er al, volgens Castermans. Het gaat er nu om waarde te creëren en kosten te reduceren. Op diverse punten kan verdiend worden. Maar: ‘Een product is niet genoeg, een applicatie is niet genoeg en een dienst is niet genoeg. Je moet het combineren en liefst samen met partners aanpakken.’ Zie verder www.kvk.nl/iot , www.doorbraakmetmkb.nl Email: Joris.castermans@kvk.nl

Samenvattend: de nieuwe technologie levert nieuwe businessmodellen. Het dwingt tot een nieuwe manier van kijken. Pak het – als het even kan – in een samenwerkingsverband aan.

http://www.thehaguetech.nl