Op het Startup Event van de V4 – de Visegrad 4 – in Rotterdamse Science Tower sprak ik in de lunchpauze met Tomáš Zaťko. Hij werkt voor Citadelo. Citadelo is actief op het gebied van cybersecurity. Het bedrijf hackt, maar dan op de goede manier, het is een ‘ethische hacker’. Het speurt alle zwakke punten van je online systeem op. Zijn bedrijf heeft dan ook als leus ’Hackers on your Side’.  

Hoe gaat Citadelo te werk? Er wordt een risicoanalyse van het online systeem gemaakt. Op basis hiervan komt er een aanbevelingtoegespitst op de bijzondere situatie van de aanvrager. Met behulp van bekende methodieken worden de kwetsbaarheden nagegaan. De meeste test worden uitgevoerd op webapplicaties, netwerk- en serverarchitectuur.

Zwakheden opsporen
Veiligheid heeft niet alleen met het technisch proces te maken met menselijke factoren en problematische bedrijfsprocessen. Het veiligheidsteam van Citadelo gaat de diepte in en test verschillende niveaus van beveiliging van het bedrijf dat het onderzoekt. Het eindrapport geeft een overzicht van de gevonden kwetsbaarheden en geeft aanbevelingen hoe ze te repareren.

Nadat de reparaties verricht zijn wordt de test nog eens herhaald om te bezien of de zwakheden echt verdwenen zijn. Citadelo heeft een professioneel team van veiligheidsspecialisten. Vanaf 2006 voeren ze gesimuleerde aanvallen op online systemen uit.  Het belangrijkste doel is zwakheden op te sporen zonder de bedrijfscontinuïteit te schaden.

Zoektocht door het systeem
De test kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd: variërend van automatische tests – niet duur – tot een zoektocht van een van de specialisten door het systeem heen. De basis risico analyse en het eerste gesprek zijn gratis. De penetratietesten worden afgestemd op de behoeften van de klant. Op de site kunt u een paar van de meest uitgevoerde audits bekijken.

www.citadelo.com

http://www.inzaken.eu/startup-event-van-de-v4-in-rotterdamse-science-tower/

 

Citadelo hacks for the good cause

On the startup event of the V4 – the Visegrad 4 – in the Science Tower in Rotterdam I spoke at lunch with Tomáš Zaťko. He works for Citadelo. Citadelo is active in the field of cybersecurity. The company hacks, but in the right way, it’s a ‘ethical hacker’. It scans all the weaknesses of your online system. His company therefore has the slogan ‘Hackers on your side.’

How does Citadelo work? It makes a risk analysis of the online system. On this basis a recommendation is made tailored to the particular situation of the applicant. Vulnerablilities are examined using well-known methods. Most tests are performed on webapplications, network- and server architecture.

Tracing vulnerabilities
Safety is not only related to the technical process, but also to human factors and problematic processes in the company. Citadelo’s security team goes in depth and tests different levels of security of the company it is investigating. The final report provides an overview of the vulnerabilties found and gives recommandations on how to repair them.

After repairs are made, the test is repeated to determine whether the weaknesses are really gone. Citadelo has a professional team of security specialists. From 2006 they perform simulated attacks on online systems. The main goal is to detect weaknesses without harming business continuity.

Searching the system
The test can be performed in several ways, ranging from automated tests – not expensive – to a personal search of one of the specialists through the system. The basic risk analysis and the First meeting is free. The penetration tests are tailored to the needs of the customer. On the site you can have a look at some of the frequently performed audits.

www.citadelo.com

http://www.inzaken.eu/startup-event-van-de-v4-in-rotterdamse-science-tower/