Foto: FaceMePLS
Foto: FaceMePLS

Het kabinet stuurt op Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, een aantal fiscale wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Wat zijn de fiscale gevolgen van de Miljoenennota voor u?

In 60 minuten wordt u tijdens dit live webinar op de hoogte gebracht van de fiscale consequenties van de gepresenteerde Miljoenennota en het Belastingplan 2015:
• Fiscale maatregelen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting
• Implicaties voor de loonbelasting en sociale verzekeringen
• Administratieve verplichtingen
• Wijzigingen op het gebied van de indirecte belastingen zoals de omzetbelasting

Programma
Tijdens dit live webinar, onder leiding van mr. Paul Bartelings, kunt u direct vragen stellen aan deze experts:
• mr. Arjo van Eijsden: Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en formeel belastingrecht
• mr. Jan-Bertram Rietveld: Loonbelasting/sociale verzekeringen
• prof. dr. Walter de Wit: Indirecte Belastingen

Bron en lees verder: Webinar Prinsjesdag