Gezien de massale werkloosheid en de aanhoudende recessie in Europa heeft Brussel meerdere EU-landen respijt gegeven bij het terugdringen van hun begrotingstekort. Behalve Nederland, gaat het om Spanje, Frankrijk, Polen, Portugal en Slovenië. Met het uitstel hoopt de commissie het dringend gewenste economisch herstel niet te dwarsbomen.

De Europese Commissie bepaalde woensdag dat de zes landen langer de tijd mogen nemen. De EU-lidstaten krijgen 1 of 2 jaar extra om het tekort terug te dringen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Door de landen meer tijd te gunnen, lijkt Brussel tegemoet te komen aan bezwaren van landen dat bezuinigen alleen niet zaligmakend is. De focus moet liggen op hervormingen, benadrukte de voorzitter van de commissie, José Manuel Barroso. ,,Bezuinigen moet in een tempo dat passend is bij de situatie in het land.”

Structurele hervormingen

De EU-landen moeten ondanks het uitstel wel de komende jaren stucturele hervormingen doorvoeren. Zo moet Spanje werk maken van het belastingstelsel en moet het de economie vergaand hervormen. Frankrijk wordt ook aangespoord de economie op de schop te nemen en het pensioenstelsel te hervormen.

Om de overheidsfinanciën op orde te krijgen in Portugal en Slovenië zijn extra maatregelen nodig, bovenop de bezuinigingen die eerder al werden aangekondigd. Slovenië, dat door velen wordt gezien als het volgende euroland dat een beroep moet doen op Europese hulpleningen, moet de benodigde maatregelen voor 1 oktober invoeren.

Strafbankje
De commissie loofde ook enkele landen die hun begrotingsdoelstellingen wel bereikten. Zij konden van het strafbankje af. Het gaat om Italië, de Baltische staten Letland en Litouwen, Hongarije en Roemenië.

België heeft daarentegen, als enige EU-land, een officiële aanmaning gekregen. Het land ontloopt weliswaar nog net een boete, maar wordt onder curatele gezet. Het moet structureel bezuinigen en hervormen, iets wat het tot nu toe heeft nagelaten, aldus de commissie.

Bron en lees verder, zie: Metro