Als we niet de juiste paden bewandelen, gebruiken we ons hele CO2-budget op in de bestaande bouw. Met onder andere meer dan 1,5 miljoen woningen te renoveren vóór 2030 is het de hoogste tijd om de vinger op de zere plek te leggen: onze renovatieaanpak. Daarover praten we tijdens een Duurzaam Gebouwd Lunchlezing op 7 februari aanstaande.

Je ontdekt tijdens de lunchlezing de urgentie van het terugdringen van het energieverbruik: de energierekening moet omlaag en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen willen we in minder dan 7 jaar terugdringen met 55 procent ten opzichte van 1990. Daarvoor moeten we aan de bak met biobased materialen en circulaire ontwerpen en realisaties. Maar hebben we wel voldoende professionals om deze omvangrijke opgave op te pakken?

Renovatieopgave beetpakken

Op 7 februari hoor je van lector Duurzame Renovatie Haico van Nunen van Kenniscentrum Duurzame HavenStad en projectleider Koeltebeleid Jan Engels van Klimaatverbond Nederland waarom de circulaire renovatieopgave meer aandacht verdient. En je krijgt handvaten om deze opgave beet te pakken.

Meepraten en aanmelden

Vanzelfsprekend wil je meepraten over dit belangrijke onderwerp. Dat kan als je deelneemt aan de lunchlezing: moderator Ysbrand Visser, tevens redacteur van Duurzaam Gebouwd, begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat je betrokken vragen aan de sprekers worden gesteld. Aanmelden is gratis en doe je hier.

https://www.duurzaamgebouwd.nl/