Bouwreus Koninklijke BAM Groep presenteert nieuwe plannen op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe strategie, nodig ‘om duurzaam te blijven bouwen en onderhouden’, daagt ook opdrachtgevers en de maatschappij uit.

Met de nieuwe duurzaamheidstrategie mikt BAM op effecten buiten het eigen concern, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de toekomst. “De bouwsector kan echt een verschil maken”, stelt Ruud Joosten, CEO van Koninklijke BAM Groep. “Met deze duurzaamheidsstrategie gaan we door waarmee we al een aantal jaren bezig zijn en nemen we als BAM de leiding op weg naar een duurzame toekomst. We moeten laten zien hoe het anders kan.”

Sustainable Development Goals

De doelen van de nieuwe duurzaamheidsstrategie (afbeelding onder) zijn volgens BAM voortaan goed meetbaar en worden vertaald naar actiegerichte plannen. En dat samen met opdrachtgevers, partners en de maatschappij. De plannen worden gevat in zes thema’s die zich elk met eigen ambitieuze plannen richten op duurzaamheid. Daarbij vormen deze SDG’s van de Verenigde Naties de leidraad:

  1. CO2-reductie
  2. Circulariteit
  3. Klimaatadaptatie
  4. Biodiversiteit
  5. Gezondheid, Veiligheid en Inclusiviteit
  6. Sociale waarden

In 2022 stelde BAM al doelstellingen op voor de reductie van CO2-uitstoot en die worden integraal meegenomen in de nieuwe strategie. Een ander nieuw doel houdt in dat BAM in 2030 75% minder bouw- en kantoorafval wil produceren (ten opzichte van 2015). En zo zijn er in alle projecten klimaatbestendige maatregelen opgenomen. Verder is het ook een doelstelling dat 30% van het senior management uit vrouwen bestaat.

Essentieel

BAM ziet en erkent dat de effecten van de klimaatverandering wereldwijd toenemen. Deze nieuwe duurzaamheidsstrategie is daarom, aldus BAM, essentieel voor een duurzame toekomst. Bovendien vergroot dit alles niet alleen de duurzaamheid van BAM, maar ook de voorspelbaarheid en winstgevendheid. BAM hoopt ook het grondstoffenverbruik en de afvalproductie verder te verminderen en opdrachtgevers mee te kunnen nemen in duurzame oplossingen. De duurzaamheidsstrategie vormt een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie van BAM voor 2023 om daarmee het risico van de eigen portefeuille te verminderen en te streven naar ‘productleiderschap en levenscyclusoplossingen’. Je leest er veel meer over op deze pagina.

De nieuwe strategie wordt ook toegelicht in deze video:

Bron tekst en afbeeldingen: persbericht BAM
Foto: Met de inzet van elektrisch materieel bespaart BAM veel CO2-uitstoot.

https://www.duurzaamgebouwd.nl/