Door Hugo Hemel

Er zijn steeds meer mensen actief met het verduurzamen van hun woning. Naast de klimaatdoelen vormen ook de hoge energieprijzen een belangrijke drijfveer. Al deze ontwikkelingen samen stimuleren innovaties en veranderen de rol van installateurs. Zij zijn ook steeds meer adviseur, aldus Hugo Hemel (Vaillant, foto onder) in onderstaande Expertpost. “Er zijn nog veel kansen voor installateurs op het gebied van digitalisering.”

“Niet alleen de klimaatdoelen voor 2050, maar ook de hoge energieprijzen en een tekort aan nieuwe woningen – waardoor mensen eerder gaan verbouwen – zijn drijfveren voor woningeigenaren om juist nu hun huis te verduurzamen. Deze trend neemt de komende jaren alleen maar toe.” Zeker nu vanaf 2026 een hybride warmtepomp de standaard moet gaan worden bij de vervanging van een cv-ketel. Dat betekent dat eigenaren vanaf dat jaar bij de vervanging van een cv-installatie moeten overstappen op een duurzamer alternatief. Dat kan naast een hybride warmtepomp ook een all-electric warmtepomp zijn of aansluiting op een warmtenet.

Urgentie groot

Volgens minister De Jonge voor Volkshuisvesting is de urgentie van verduurzaming groot en moet het tempo omhoog. Voor woningen die niet geschikt zijn, zal er overigens een uitzonderingsmogelijkheid geboden worden. Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil de komende jaren samenwerken met fabrikanten en installateurs om de inzet van hybride warmtepompen op te schalen, belemmeringen weg te nemen en meer monteurs op te leiden. De overheid geeft aan tot en met 2030 subsidie te verstrekken voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp. Deze ontwikkelingen stimuleren niet alleen verdere innovatie, maar betekent voor installateurs ook dat zij steeds meer een rol als adviseur krijgen.

Wat is wijsheid?

Naast het feit dat de overheid met het stimuleren van de aanschaf van hybride warmtepompen een flinke push geeft aan het verduurzamen, hebben woningeigenaren hun eigen motieven om te kiezen voor duurzame oplossingen in hun huis. Maar verduurzamen is een breed begrip en er zijn legio mogelijkheden.

Als leek is het lastig om in al het aanbod zelf de juiste informatie te filteren. Veel woningeigenaren zien dan ook door de bomen het bos niet meer en hechten aan een passend advies van de installateur. Welke oplossing past het beste bij het betreffende woningtype? Hoe creëren we optimaal comfort, zonder dat de kosten de pan uit rijzen? De tijd van one-size-fits-all-oplossingen is echt voorbij. De huidige huiseigenaar vraagt om zorgvuldige begeleiding en het juiste advies, waarbij de gebruiker centraal staat.

Nieuwe rol installateur

Bij de keuze voor het verduurzamen van de woning spelen verschillende factoren een rol en dit betekent voor de installateur dat hij ook steeds meer kennis moet hebben om woningeigenaren goed te kunnen adviseren. De installateur moet voor ieder woningprofiel haalbare oplossingen bieden, die passend zijn en het gewenste comfort bieden. Belangrijk hierbij is ook om goed door te vragen waarom een woningeigenaar wil verduurzamen. Is dat puur om kosten te besparen of heeft men echt de behoefte om te verduurzamen en hoeveel wil en kan een eigenaar daarin investeren? Afhankelijk van de motieven, het betreffende woningprofiel en het beschikbare budget kan de installateur een passend advies geven.

Ook goede productkennis helpt bij de juiste advisering. Zo weten veel mensen niet dat een (hybride) waterpomp ook de mogelijkheid biedt om te koelen. Hoewel het geen vervanging is van een airco, biedt een koeling van 2 à 3 graden zeker een verschil in comfort.

Expertise delen en faciliteren installateur

De werkdruk van installateurs is al hoog en met de vraag naar een meer adviserende rol, neemt deze alleen maar toe. Veel installateurs zitten nu al aan hun maximumcapaciteit en we staan pas aan het begin van de transitie. De oplossing? Meer expertise delen en de installateur faciliteren. Bijvoorbeeld door de installateur te helpen bij het geven van gedegen en onderbouwd advies en om snel en eenvoudig (eventueel op afstand) extra service te kunnen verlenen aan de woningeigenaar. Het belang van de juiste trainingen stijgt hierdoor gestaag.

Daarnaast zijn er nog veel kansen voor installateurs op het gebied van digitalisering. Via online platforms kunnen installateurs bijvoorbeeld alle relevante productinformatie direct raadplegen en prestaties van de verwarmingsinstallatie op afstand monitoren en eventuele storingen op afstand oplossen. Zo is de installateur in staat om de installatie van hun klant op afstand te bewaken, met toegang tot gedetailleerde prestatiegegevens, foutcodegeschiedenis en diagnostische inzichten. En dat allemaal binnen enkele online stappen.

Door efficiënter te werken levert dit alles een besparing op van tijd en kosten. Het biedt een hogere servicestandaard aan de klant en zorgt dat de installateur altijd up-to-date installatie- en productinformatie bij de hand heeft.

Gestandaardiseerde oplossingen

Zoals gezegd volstaat de one-size-fits-all-aanpak niet meer. Maar op basis van woningprofielen – waarbinnen onder meer wordt gekeken naar de energetische prestaties op basis van bouwjaar en woningtype – kan al goed worden ingeschat welke oplossingen passend zijn. Door deze profielen waar mogelijk te standaardiseren, wordt voor woningeigenaren al snel inzichtelijk welke oplossingen mogelijk zijn. Uiteraard is de installateur degene die de puntjes op de i zet en ter plekke bekijkt of de geadviseerde oplossing in de betreffende woning de beste keuze is.

De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. En de koers die is ingezet gaat niet meer keren. Om klaar te zijn voor de ontwikkelingen van de toekomst moet je blijven innoveren en anticiperen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vraag naar duurzame gassen, zoals groengas en groene waterstof. De verwachting is dat deze op termijn ook een rol zullen gaan spelen in het verwarmen van woningen. Vaillant streeft ernaar om vanaf 2025 cv-ketels te leveren die kunnen worden omgebouwd van aardgas naar het toepassen van waterstof. Zo wordt een hybride waterpomp ineens niet meer een tijdelijke oplossing, maar een reële eindoplossing.

Geen tijd meer verliezen

Om te garanderen dat we er met z’n allen in de toekomst ook warmpjes bij zitten, is nog het nodige werk te verzetten. “Het allerbelangrijkste is dat we blijven samenwerken richting het gemeenschappelijke doel om een haalbare verduurzaming van woningen mogelijk te maken. Er is geen tijd te verliezen en hierin is de rol van de installateur belangrijker dan ooit tevoren.”

Beeld: Vaillant

https://www.duurzaamgebouwd.nl/