Door Ysbrand Visser

Diverse duurzaamheidsnormeringen die allang zijn ingegaan, zoals het Energielabel C voor de meeste kantoren, blijven vaak ongemoeid. Doe er wat aan! Vraag jij ook of voldaan wordt aan duurzaamheidswetgeving aan je werkgever of kantooreigenaar? De Gideonstribe helpt je op weg.

Er zijn diverse maatregelen en wetten op het gebied van duurzaamheid, die allang bekend zijn en gelden, maar die absoluut niet worden uitgevoerd en gehandhaafd. Of het nu de MPG-regels zijn, de verplichting van woningcorporaties om een woningportefeuille te hebben met gemiddeld Energielabel B. Of dat een kantoor – sinds vorige week! – minstens Energielabel C moet bezitten. We weten met z’n allen dat dit helaas nog lang geen realiteit is.

Niet alleen faalt de handhaving, de overheid blijft met talloze kantoren zelf ook in gebreke. Moeten we de weg van de rechter volgen om dit af te dwingen, zoals dat met ‘stikstof’ ook gebeurt dankzij Johan Vollenbroek (MOB)? Of kom jij nu zelf in actie, na de oproep van de Gideonstribe? In een persbericht van afgelopen maandag hebben zij ook een handvat gevonden om de daad bij het woord te voegen.

Informatieplicht

Al ver voor de invoering van de Energielabelverplichting voor kantoren was en ís er de ‘Informatieplicht inzake energiebesparende maatregelen’. Deze wet bestaat al sinds 2019, maar wordt door slechts 8 procent van de gebouwen nageleefd, aldus de Gideonstribe. Ter vergelijking: inmiddels heeft de helft van de kantoren die moeten voldoen aan de Energielabelverplichting ook daadwerkelijk het Label C.

Juist nu het energieverbruik wereldwijd onder een vergrootglas ligt, is het zaak daaraan te werken. Dat levert immers directe impact op, als we het belangrijkste probleem in ogenschouw nemen: de CO2-uitstoot reduceren. Gideon Petran van Heel daarover: “Bedrijven kunnen maar liefst 1 miljard kuub aardgas besparen door maatregelen uit te voeren die ze binnen vijf jaar terugverdienen. Dat is evenveel gas als 833.000 huishoudens verbruiken.” Hetzelfde geldt voor elektriciteit, waarop volgens de Gideonstribe 5 miljard kWh kan worden bespaard, evenveel als het verbruik van 1.785.000 huishoudens. Maar dan moet wel de energiewetgeving worden gehandhaafd.

Energiebesparing

De Gideonstribe richt nu de pijlen op de genoemde Informatieplicht: “Hoewel de afgelopen weken wel veel aandacht uitging naar de Label C-verplichting, hoor je bijna niemand over de Energiebesparingsplicht. Terwijl deze verplichting al 3,5 jaar geldt. Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen namelijk om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.”

“Deze verplichting geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Naar schatting betreft dit in totaal 90.000 gebouwen. Juist bij de Energiebesparingsplicht valt veel winst te behalen voor mens, milieu en portemonnee. Op het niet voldoen aan deze wet en Algemene Maatregel van Bestuur staat een dwangsom die begint bij 10% van de energierekening, en die kan oplopen tot 2.500 euro per week.”

“Organisaties doen er daarbij slim aan”, stelt Van Heel, “om niet alleen naar de Energielabel C-verplichting van nu te kijken, maar direct ook te zorgen dat ze voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. En als je dan toch bezig bent, zorg dan dat je gebouw toekomstbestendig wordt. Maak en plan hoe je met jouw gebouw komt tot minimaal Energielabel A. Je hebt zomaar kans dat dat eerder verplicht wordt dan je denkt.”

Brieven beschikbaar

De Gideonstribe laat het niet alleen bij woorden, maar stelt ook daden voor: “Omdat we bij Gideon geloven dat verandering ook van onderop komt, zijn er brieven beschikbaar die medewerkers aan hun werkgever kunnen sturen om kenbaar te maken dat ze het belangrijk vinden dat ze als organisatie in een kantoor werken dat aan duurzame wetgeving voldoet. Ook zijn er brieven die huurders aan hun verhuurder kunnen versturen. Daarnaast kunnen mensen de gemeente aanspreken op haar plannen voor handhaving.”

De actie wordt verder ondersteund op www.allekantorenlabelc.nl. Daar staan praktische tips en meer informatie over de wetgeving. Ook is er een document te vinden met wat de Gideonstribe vindt dat de Rijksoverheid zou moeten doen. Bekijk ook deze video:

Bron: Persbericht Gideonstribe
Afbeelding: Shutterstock

https://www.duurzaamgebouwd.nl/