In het publiek-private samenwerkingsproject AGROS “Naar een autonome kas” ontwikkelen we intelligente algoritmen om de kas aan te sturen, waarbij we het gewas als biosensor gebruiken.

In deze film laten we een aantal sensoren zien die in een komkommergewas zijn geïnstalleerd en die gegevens verzamelen over het kasklimaat en de plantstatus.

https://www.imec-int.com/en/the-netherlands