Iedere regio is uniek en dat kan zeker gezegd worden van Noord-Limburg, waar niet alleen internationale kansen ontstaan, maar ook uitdagingen zijn blijven liggen. Vanuit de provincie, gemeentes en het Rijk is besloten om te gaan investeren om gezonder, beter en aangenamer te leven en te werken in dit prachtige grensland.

Dit investeringsplan “Regio Deal Noord-Limburg” bestaat uit vijf hoofdthema’s en een daarvan is het thema “Talent aantrekken en behouden”. Dit aantrekken, opleiden en behouden van talent voor de regio Noord-Limburg gaat gebeuren vanuit vier Fieldlabs. Daar werken Citaverde, Fontys Venlo, Gilde Opleidingen,HAS en Universiteit Maastricht gezamenlijk, in cocreatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en instellingen,om zo wetenschappers, docenten, studenten en werknemers uit het MKB te laten experimenteren met nieuwe technologie.

Fieldlab 1. Future Farming;
Fieldlab 2. TISL (Technologische Innovatie & Smart Logistics)
Fieldlab 3. GrenszLab (grensoverschrijdend Ondernemerschap & talentontwikkeling)
Fieldlab 4. Voeding & Gezondheid.

GrenszLab
Grensoverschrijdend ondernemerschap en talentontwikkeling komt samen in het GrenszLab waar “Grensz” staat voor de unieke grensregio met Duitsland en de letters “LAB” voor wat we doen. Zo zijn er drie arbeidspakketten; AP1, AP2 en AP3. Die respectievelijk ingaan op: Leren (L), Bedrijvigheid (B) en Activiteiten (A) voor Noord-Limburg. Hieronder schematisch weergegeven:

De Euregionale arbeidspakketten die resulteren in het GrenszLab. Elk arbeidspakket (AP) heeft een eigen projectleider die eigen teamleden aanstuurt. De projectleiders stemmen af met de Fieldlab Manager die vervolgens weer verantwoordelijkheid afdraagt aan de stuurgroep die boven alle vier fieldlabs staan; die talent aantrekken en behouden.

AP1 Euregionale competentieleerlijn (Leren)
Een opleidingstraject voor kennis, vaardigheden en gedrag dat gewenst is in deze Euregionale grensstreek. Het resultaat is een Euregionaal competentiepaspoort inclusief een actieplan voor het ontwikkelen van een euregionaal doorlopende leerlijn van PO tot WO niveau.

AP2 Euregionale economie (Bedrijvigheid)
Internationaal ondernemerschap, Innovatie en vernieuwen van producten en processen aan beide kanten van de grens. Met sterke euregionale sectoren zoals hightech Agribusiness, Logistiek en Maakindustrie zijn er veel kansen voor verdere samenwerkingen aan beide kanten van de grens.

AP3 Euregionaal activiteitenprogramma (Activiteiten) Relevant en praktisch onderwijs delen met bedrijven “learning by doing”. Euregionaal vakmanschap en internationaal
ondernemerschap stimuleren en hier jongeren bij betrekken. Doordat de samenleving al abrupt
is veranderd kan het innoveren van scholingsaanbod beter perspectief bieden. Enkele ideeën zijn: meer internationale proeftuinen met bedrijven, ideeënuitwisseling via “TEDx Talks”, oud-studenten netwerk “Euregio Alumni”, speeddating, workshops met primair onderwijs en internationaal ondernemen als levensstijl promoten.

Toekomst
Ons doel met het GrenszLab is om een plek te zijn waar internationale studenten direct verbonden met de praktijk hun euregionaal doorlopende leerlijn kunnen doorlopen. En steeds in het onderzoekslab terecht kunnen om samen te werken met andere studenten, leraren en het bedrijfsleven. Mijn idee is om zelfs een baangarantie te kunnen bieden of een omzetgarantie voor GrenszLab International Entrepreneurs. Maar dat is even zoals ik het persoonlijk voor me zie!

De regio waarbinnen we actief zijn is Euregio Rijn-Maas Noord en klik HIER voor meer informatie daarover.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Hidde van Erp
Fieldlab Manager “Grenszlab”

David Harder
Researcher “Grenszlab”

Dit artikel is eerder verschenen in “Fontys Venlo Campus Watch” van april 2021.

Voor meer informatie over het GrenszLab: KLIK HIER of bezoek de website van Euregio Rijn-Maas Noord.

Brochure Cross-border Business Development