Ons voedselsysteem kraakt in zijn voegen. In 2050 delen we de aarde met 10 miljard mensen. Waar onze manier van produceren en consumeren nu al een enorme impact heeft op het milieu, wordt het in de toekomst alleen maar lastiger om de totale wereldbevolking te voeden op een veilige en duurzame wijze. De oplossing? Bij researchcentrum OnePlanet zoeken ze die in digitale technologieën.

Liesbeth Luijendijk: “Ik heb gezien hoe digitale technologieën een sector geheel kunnen veranderen en zie de kracht en potentie ervan voor de agri- en foodsector.” Mooi en interessant werk, vinden we bij GEA. Daarom gingen wij in gesprek met Liesbeth over haar toekomstvisie op het voedselsysteem en de rol van digitale technologieën hierbinnen.

OnePlanet

OnePlanet is een samenwerking tussen nanotechnologie instituut imec, Radboud University/Radboudumc en Wageningen University & Research (WUR). Het innovatie- en onderzoekscentrum is opgericht in mei 2019 met een duidelijk doel: digitale innovaties ontwikkelen die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gezond is en toegang heeft tot goed en duurzaam geproduceerd voedsel. Denk bijvoorbeeld aan technologieën die kunnen meten welke voedingsstoffen iemand nodig heeft voor een gezond eetpatroon. Liesbeth: “We werken samen in een ecosysteem van partijen, die elkaar perfect aanvullen. WUR is wereldleider in agrifood. Hier onderzoeken we de kansen voor verduurzaming van ons voedselsysteem. Radboud richt zich op innovaties voor (preventieve) gezondheid en artificial intelligence. In samenwerking met imec zetten we onze kennis en ideeën om in toepasbare en rendabele chip- en digitale technologieën.”

Aan het begin

En waarom dan chip- en digitale technologieën? Volgens Liesbeth zijn ze een antwoord voor de grote uitdagingen van morgen. De wereldbevolking neemt toe, terwijl de planeet steeds meer uitgeput raakt. Hoe houden we iedereen gezond en verkleinen we onze impact op het milieu? Liesbeth: “We moeten naar een duurzaam, circulair, eerlijk en transparant voedselsysteem met minder verspilling en efficiënter gebruik van grondstoffen. Digitalisering kan daaraan bijdragen. Ik heb veel sectoren compleet zien veranderen door digitale technologieën. Zelf heb ik een achtergrond in ICT en ben ik o.a. werkzaam geweest in de financiële sector. Deze sector en haar dienstverlening zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Door digitale technologie is het aantal schakels in de sector enorm teruggebracht. In de agrifood staan we nog aan het begin van digitalisering, omdat de sector als ‘fysieke’ sector een stuk lastiger is te digitaliseren, maar ik zie de kracht en potentie van digitale technologieën. Ze kunnen bijdragen aan de oplossing voor de grote uitdagingen in de voedselketen van morgen.”

Veelbelovende projecten

En daar zijn al mooie stappen in gemaakt bij OnePlanet. Hoewel het nog te vroeg is om concrete innovaties naar de markt te brengen – OnePlanet is pas een jaar actief – lopen er in het innovatiecentrum een aantal veelbelovende projecten. Liesbeth: “Momenteel ontwikkelen we de volgende generatie sensor- en monitortechnologie voor precisielandbouw, waarbij individuele planten en dieren heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Door zo gerichter te telen, kan de productie worden geoptimaliseerd met minimale impact op de omgeving, omdat er minder wordt verspild en er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Ook ontwikkelen we technologieën die in verticale landbouw ingezet kunnen worden: een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in een fabriekshal of kantoorgebouw als oplossing voor schaarser wordende landbouwgrond. Deze boerderijtorens verhogen het voedselaanbod in stedelijke gebieden en verkleinen de ecologische voetafdruk van landbouw.”

“We moeten naar een duurzaam, circulair, eerlijk en transparant voedselsysteem met minder verspilling en efficiënter gebruik van grondstoffen.”

Smart Food Processing

Om het totale voedselsysteem te verduurzamen moet ook gekeken worden naar de stappen ná landbouw. Zoals de verwerking van voedsel. Liesbeth: “Ook hier ontwikkelen we innovaties voor. Bijvoorbeeld in-line sensing en monitoringoplossingen, die in productielijnen heel precies meten welke oppervlakten vervuild zijn. Deze sensoren kunnen robots aansturen, die deze vervuilde plekken automatisch schoonmaken. Zo kan er veel gerichter worden schoongemaakt, met minder water en zonder tussenkomst van een operator. Dat is een mooi voorbeeld van Artifical Intelligence (AI) gecombineerd met hardware, waarmee resource efficiënter kan worden geproduceerd en de automatisering in de voedselverwerkingsindustrie een stap verder wordt gebracht. Naast sensoroplossingen werken we ook aan AI-modellen, die processen in een fabriek kunnen simuleren. Met deze zogeheten digital twins kunnen uitkomsten worden voorspeld, waarmee een fabriek bijvoorbeeld energie-efficiënter kan worden ingericht. Ook zijn we bezig met innovaties die een transitie mogelijk maken van massavoedingsproductie en -verwerking, naar productie van voeding op maat, afgestemd op wat iemand specifiek nodig heeft.”

Betekenisvol werk voor een betere wereld

Voor een duurzame wereld is meer nodig dan alleen digitale technologie. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Liesbeth: “Wij willen iedereen zoveel mogelijk helpen deze verantwoordelijkheid te nemen. Met slimme technologieën die het makkelijker maken om duurzamer, gezonder en verantwoorder te leven. Dat is de reden dat ik bij WUR en OnePlanet ben gaan werken. Ik zie de kansen van digitalisering en wil helpen ze te benutten voor een goeie zaak. En met mij al mijn collega’s bij OnePlanet. Een aantal van mijn collega’s heeft gewerkt in Silicon Valley, maar wilden hun kennis inzetten voor meer dan bijvoorbeeld de nieuwe generatie smartphones. Zij werken nu bij OnePlanet, zodat ze zich kunnen inzetten voor iets betekenisvols. En dat is wat dit werk is. Voor mij betekent dit echt engineering for a better world.

https://www.imec-int.com/en/the-netherlands