Jarenlang scoorde het woord ‘salderingsregeling’ hoog in Google, maar de laatste tijd is het wat rustiger. Maar er is nieuws! Het wetsvoorstel voor deze geleidelijke afbouw is naar de Tweede Kamer gestuurd. Tot 2023 verandert er niets voor kleinverbruikers en vanaf 2031 kan er door het wetsvoorstel helemaal niet meer worden gesaldeerd – en ontvangen zij een vergoeding van hun energieleverancier voor de geleverde elektriciteit. 

Daarover hieronder meer. Maar eerst graag kort uw aandacht voor de Energy Storage Day 2020. Want anders dan de tot oktober 2021 uitgestelde Vakbeurs Energie, gaat de ESD wél (on)gewoon door: als online editie op vrijdag 13 november. Het programma volgt nog, maar u kunt zich er al wel – kosteloos – voor  aanmelden. Meer informatie en inschrijven via het eerste item hieronder! 

De salderingsregeling is één van de meest gebruikte regelingen in het kader van de energietransitie. Kleinverbruikers ontvangen voordeel op hun energierekening doordat de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terugleveren aan het net, wordt afgetrokken van hun energieverbruik. Ook krijgen ze altijd hetzelfde tarief van de energieleverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom. 

Daardoor betalen ze geen energiebelasting, ODE-heffing en btw voor het weggestreepte energieverbruik. Vanaf 1 januari 2023 wordt het percentage zelf opgewekte stroom dat je op deze manier kunt ‘salderen’ geleidelijk afgebouwd. Eigenaren van zonnepanelen hebben dan nog 3 jaar langer kunnen salderen dan oorspronkelijk in het regeerakkoord was voorzien. 

Het afbouwpad is gebaseerd op de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019 en berekeningen van de terugverdientijd door TNO. Het afbouwpad is zo vormgegeven dat de terugverdientijd van zonnepanelen die nog deze kabinetsperiode worden aangeschaft, gelijk blijft. Voor een gemiddelde zon-pv installatie die in 2020 of 2021 wordt geïnstalleerd is dit rond de zeven jaar. 

https://www.vakbeursenergie.nl/