Fontys ontwerpt een strategie voor de periode 2021 – 2025. Die strategie speelt zich af op negen ontwikkelvelden. Vandaag gaan we in op de ontwikkelvelden 7 -9.

  • Flexibilisering

Het klinkt misschien eenvoudig: flexibilisering van het onderwijs. Maar dat is het zeker niet. Dit gaat véél verder dan alleen tijd- en plaatsonafhankelijk leren. Het raakt aan de fundamenten van de kennisorganisatie: aan curricula, examinering, leerroutes, en aan professionalisering van docenten. Maar ook aan onze backoffice: een strakke organisatie aan de ‘achterkant’ – denk bijvoorbeeld aan roostering en een digitale leeromgeving. Fontys heeft de sleutel tot flexibel onderwijs in handen, maar het zit niet alleen achter het stuur. De student bepaalt steeds vaker wat hij wil leren. Dat gebeurt in elk geval multidisciplinair én samen met het werkveld. Co-creatie is het sleutelwoord.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘flexibilisering’.

  • Digitalisering

De enorme stappen die gezet worden op het gebied van technologie en digitalisering, nu en ook in de komende jare tot 2025, hebben forse impact op de organisatie. Techniek maakt kennis ‘vrij toegankelijk’; de maatschappelijke waarde ervan verandert. Dat betekent: Fontys is niet langer een ‘kennisfabriek’, maar focust op talentontwikkeling. De technologische revolutie verandert ook de context van leren: intelligente systemen maken flexibel en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk. En: beroepen veranderen onder invloed van technologie, wat vanzelfsprekend ook grote impact heeft op het onderwijs en de rol van de docenten.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘digitalisering’.

  •  Internationalisering

Fontys spreekt de ambitie uit dat studenten en medewerkers ‘internationaal gericht en intercultureel competent’ zijn. Ook omarmt het expliciet de Sustainable Development Goals – bij uitstek internationale (mondiale) doelstellingen. Tijd om woorden nog meer om te zetten in daden. In 2025 is internationalisering vanzelfsprekend binnen Fontys. Alle curricula zijn geïnternationaliseerd, ook heeft Fontys een internationaal partnernetwerk dat meer is dan alleen studenten uitwisselen. Dat gaat ook om samen onderwijs ontwikkelen, onderzoek doen en professionaliseren. Dit alles vereist lef en leiderschap, focus en keuzes. En een besef van wat er gebeurt als we het niet doen: leiden we studenten dan nog op tot startbekwame professionals?

  • Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘internationalisering’.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Onze-organisatie/Onze-koers/Strategie-2025.htm