Fontys ontwerpt een strategie voor de periode 2021 – 2025. Die strategie speelt zich af op negen ontwikkelvelden. Vandaag gaan we in op de ontwikkelvelden 4 -6.

  • Besturing organisatie

Om in te spelen én van invloed te zijn op de ingrijpende en razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen – in de regio, maar ook landelijk en internationaal – moet Fontys vol inzetten op innovatie en wendbaarheid (zonder de huidige onderwijs- en onderzoeksactiviteiten uit het oog te verliezen). Dus niet kiezen voor consensus of voor ‘of-of’. Nee, we zetten in op ‘en-en’. Oftewel: wendbaar én strategisch stabiel. Wat vraagt deze paradox, en het managen daarvan, van onze governance, ons leiderschap en de cultuur in onze organisatie? Veel! Waarbij we voort kunnen bouwen op de doelen uit FF2020, maar ook zeker een aantal dingen anders moeten doen.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘besturing organisatie’.

  • Interne randvoorwaarden

Een metafoor: wie soepel en prettig met verschillende partners en in verschillende stijlen wil dansen, heeft baat bij een egale dansvloer zonder gaten en obstakels. Interne randvoorwaarden vormen die dansvloer: zij maken de realisatie van de andere acht ontwikkelvelden mogelijk. Maar: om goed te kunnen dansen, is meer nodig. Namelijk: aandacht geven aan (groepen) mensen die om uiteenlopende redenen niet kunnen, willen of mogen deelnemen (dansles!). En: weten wat studenten, werkveld en (dans)partners willen en ervan vinden (ofwel: de stem van het publiek telt!).

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘interne randvoorwaarden’.

  • Verduurzaming

Fontys heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. We willen én moeten de komende jaren grote stappen zetten. Dat betekent: vanaf vandaag. Fontys leidt de generaties op die over de toekomst van onze planeet gaan. Dat betekent: grote stappen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, waarvoor onze recent opgestelde duurzaamheidsagenda leidend is. Maar ook bepalen wat de plek is van het onderwerp verduurzaming in onderwijs en onderzoek (hier spelen TEC-skills en SDG’s een belangrijke rol). Hoe doet Fontys dit? Leiderschap is nodig, evenals Fontysbrede sturing. Maar misschien ook meer toetsing en controle. En: ondersteuning en professionalisering van medewerkers en instituten.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘verduurzaming’.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Onze-organisatie/Onze-koers/Strategie-2025.htm