Gisteren lieten we zien dat Fontys een strategie ontwerpt  voor de periode 2021 – 2025. Die strategie speelt zich af op negen ontwikkelvelden. Vandaag gaan we in de op de eerste drie.

  • Maatschappelijke opdracht

De maatschappij maakt een razendsnelle ontwikkeling door; omgaan met onzekerheid is het uitgangspunt. Nieuwe technologieën grijpen op elkaar in en versnellen maatschappelijke innovatie. Ook de wijze waarop mensen in het leven staan en met elkaar samenwerken, verandert. Steeds meer mensen, vooral jongeren, willen werken bij een bedrijf dat ‘ertoe doet’. Een mooie en noodzakelijke ontwikkeling die kansen biedt om Fontys écht te positioneren als maatschappelijke ontwikkelingsorganisatie. Fontys als de Triodosbank van het onderwijs? Waarom niet!

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘maatschappelijke opdracht’. .

  •   Kennisinstelling

Fontys wil een kennisinstelling zijn, maar daar zijn we nog niet. Waarom wil Fontys dat? In de snel veranderende maatschappij is behoefte aan goed opgeleide professionals en voortdurende ontwikkeling van praktijkgerichte kennis. Hoe doet Fontys dat? In nauwe en duurzame samenwerking met het werkveld leidt Fontys kritische problem solvers – specialisten én generalisten – op die zich buigen over steeds complexere maatschappelijke vraagstukken (wicked problems). Als open kennisplatform ontwikkelen en ontsluit Fontys praktisch toepasbare kennis voor de samenleving.

Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘kennisinstelling’.

  •  Werkgever- en werknemerschap

Hoe past een organisatie zich aan op snelle maatschappelijke veranderingen? De best presterende organisaties doen dat door één gezamenlijk doel en verantwoordelijkheid te hebben. Integrale samenwerking is dus een sleutelwoord. Maar wat vraagt dat van Fontys? Een bestuurlijke transformatie, resulterend in een fluïde netwerkorganisatie. Een structuur waarin onderwijs en onderzoek als primair proces het hart van de organisatie vormen. En medewerkers die transparant en met vertrouwen samen leren en werken voor dat gemeenschappelijk doel.

  • Meer weten? Bekijk hier het discussiestuk over ‘werkgever- en werknemerschap’.

https://fontys.nl/Over-Fontys/Onze-organisatie/Onze-koers/Strategie-2025.htm