Het realiseren van een circulaire, inclusieve economie – dát is de missie van Het Groene Brein. Met de laatste kennis uit de wetenschap helpen we bedrijven nieuwe, duurzame businessmodellen te implementeren.

Op 6 november 2012 werd Het Groene Brein opgericht na een vraag van de meest innovatieve, duurzame bedrijven. Deze koplopers, verenigd in het bedrijvennetwerk De Groene Zaak, liepen in het uitvoeren van hun duurzaamheidsstrategie steeds vaker tegen vragen aan waar in de markt (nog) geen oplossing voor bestond. Vragen die verder gingen dan het indraaien van een led-lamp of je afval scheiden. Deze koplopers stelden de hypothese dat wetenschappers – de mensen met de meest vernieuwende kennis die bestaat – wél het antwoord zouden kunnen hebben. Met hulp van DuurzaamDoor kon in 2012 Het Groene Brein gelanceerd worden.

Het brein achter het brein

Het brein achter Het Groene Brein is een netwerk van ruim 140 wetenschappers met een sterke disciplinaire kennis, maar een even sterke wens om interdisciplinair te werken aan praktijkcases van organisaties. ‘Onze wetenschappers’ hebben zich op persoonlijke titel verbonden aan Het Groene Brein en zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en 16 hogescholen. Zij komen uit alle denkbare disciplines – van economie tot psychologie en van biologie tot sociologie – die van belang zijn voor het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Als je het niet meer kan Googlen, dan kunnen de wetenschappers van Het Groene Brein nog helpen.

Met onze wetenschappers beantwoordt Het Groene Brein vragen van bedrijven en organisaties die verder gaan dan het indraaien van een led-lamp. Vragen bijvoorbeeld rondom de circulaire economie, natuurlijk kapitaal, en keteninnovatie. Het Groene Brein helpt bedrijven en organisaties met het realiseren van radicale doorbraken in hun duurzaamheidsambities door de laatste kennis uit de Nederlandse wetenschap te ontsluiten. We beantwoorden concrete vragen vanuit de praktijk in onze Projecten, maar formuleren zelf proactief Visies om uit te tekenen waar we eigenlijk heen willen en wat we bedoelen met termen als ‘duurzaam’ of ‘circulair’. We doen dit voor start-ups, het mkb en grote bedrijven, maar ook voor coöperaties van burgers en social enterprises.

5 jaar Het Groene Brein

Gedurende de eerste vijf jaar van Het Groene Brein is gebleken dat een netwerk van wetenschappers rondom de nieuwe economie een effectieve en wezenlijke bijdrage levert aan de realisatie van de nieuwe economie. Concrete, tastbare Projecten zoals de circulaire orchidee bewijzen dit. We zijn gegroeid van 50 leden in 2013 naar inmiddels 140 leden. In 2013 voerden we vijf projecten uit, vorig jaar waren dat er reeds 80. Samen met onze wetenschappers brengen we de inclusieve, circulaire economie sneller dichterbij.

Interesse om ook samen te werken met Het Groene Brein? Neem contact op met ons team voor een kennismakingsgesprek.

https://hetgroenebrein.nl/