Nu door de flattening van de curve de (relatieve) aandacht voor de medische (en sociale) gevolgen van corona ietwat vermindert, vermeerdert automatisch de (relatieve) aandacht voor andere zaken ietwat. Aandacht voor ‘andere zaken’ dus, maar dan toch vooral voor de gevolgen van corona op de langere termijn, ook economisch. Aangenomen wordt, dat herstel voor Nederland in elk geval duurzaam moet zijn – wat een nieuwe boost voor de energietransitie zou betekenen. En zo heeft ook deze crisis niet alleen narigheid tot gevolg, maar lijdt die ook tot veel nieuwe kansen
 

Want de ambitie blijft enorm!

Afgesproken is immers nog steeds, dat in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Een uitdaging is ook nog steeds het Urgenda-vonnis, dat bepaalde dat de landelijke uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen al in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in het ijkjaar 1990. Ook ligt er nog een EU-doel van 14% duurzame energie in 2020. En in 2050 moet onze samenleving nagenoeg klimaatneutraal zijn.

Beursbezoekers willen beurs bezoeken

Wist u trouwens dat een groot deel van de potentiële beursbezoekers staat te trappelen om na de zomer ‘de vakbeurs’ weer te bezoeken? Beursorganisator 54events – ook van Vakbeurs Energie – deed onderzoek naar die animo en kwam op 82% van de 1.627 respondenten. Lees het hele bericht via de link hieronder. En deed u mee? Bedankt voor uw inbreng! 

Vallen en opstaan

Om de doelstellingen te halen, was de tijd van praten eigenlijk vóór het begin van de coronacrisis reeds voorbij. Maar actie ondernemen ging (en gaat) met vallen en opstaan. Verzekeraars verhoogden plotseling hun premies voor zonnepanelen op daken, vanwege enkele brandsituaties. Sommige verzekeraars wilden ineens zonnepanelen op daken al helemaal niet meer verzekeren. En dan zijn daar nog de netbeheerders, die onvoldoende capaciteit hebben om nieuwe grootschalige toepassing van zonnepanelen op bedrijfsdaken mogelijk te maken. 

Een andere uitdaging blijft het isoleren van bestaande woningen om toepassing van lage temperatuur verwarmingssystemen in combinatie met warmtepompen mogelijk te maken. Welk isolatiesysteem moeten we kiezen en gaan brandveiligheidseisen in de nabije toekomst een zwaardere rol spelen bij de keuze? Ook de installatiebranche staat niet stil met de verdere ontwikkeling van warmtepompen of installatiesystemen die het gebruik van restwarmte en koude-/warmte-opslag mogelijk te maken. En bij dit alles moeten we ook nog goed blijven ventileren! 

Vakbeurs Energie: hét moment om de oplossingen te zien die de laatste stand van zaken weergeven op weg naar een klimaatneutrale leefomgeving.

Veel leesplezier!

Team Vakbeurs Energie

https://www.vakbeursenergie.nl/nl/