Het kabinet kondigt in deze brief aan de Tweede Kamer vanwege het coronavirus een pakket maatregelen aan om banen en inkomens te beschermen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen.

Download ‘Kamerbrief over noodpakket banen en economie’

PDF document | 595 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2020

Bijlagen

Beleidsregel ontheffing verbod op werktijdverkorting

Besluit | 17-03-2020

Internationale en Europese maatregelen om economische gevolgen COVID-19 te mitigeren

Beleidsnota | 17-03-2020

 Verantwoordelijk

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/