Bent u een innovatieve techstart-up en op zoek naar wereldwijde kansen? Of bent u klaar om de Amerikaanse markt te veroveren met innovatieve en high-techproducten? Doe dan mee aan de collectieve vakbeursinzending naar de Consumer Electronics Show (CES), van 7 tot en met 10 januari in Las Vegas.

Sinds 1967 heeft de CES zich ontwikkeld van een lokale beurs met de focus op consumer electronics, tot de grootste en meest brede technologiebeurs ter wereld. Er exposeren meer dan 4.400 bedrijven, waaronder fabrikanten, ontwikkelaars en leveranciers van hardware voor consumententechnologie, content en technologie-afleveringssystemen. Het conferentieprogramma bestaat uit meer dan 250 conferentiesessies en er worden meer dan 180.000 bezoekers uit 160 landen verwacht.

Holland Paviljoen

Nederland presenteert zich op CES 2020 met een Holland Paviljoen met ruimte voor start-ups. De beursdeelname richt zich op het versterken van de positie van Nederlandse start-ups op de Amerikaanse markt.

Voor welke start-ups?

Techgebieden

Als start-up bent u actief in een van de techgebieden die vermeld staan op de CES-website. Ieder jaar kiest beursorganisator Consumer Technology Association (CTA) thema’s die extra belicht worden in de voorafgaande mediacampagnes.

Thema’s

Voor CES 2020 heeft de CTA het thema ‘Tech4good’ gekozen. Hierbij ligt de focus op oplossingen op het gebied van resilient cities. Het gaat dan vooral om:

 • Energy Transition
 • Healthy Communities
 • Safety & Connectivity
 • Smart Resilient Cities
 • Sustainable Solutions
 • Urban Farming
 • Urban Planning and Development
 • Artificial Intelligence (AI)
 • Augmented Reality (AR) en Virtual Reality  (VR)
 • Blockchain
 • Circular Economy
 • Cybersecurity

Daarnaast komen start-ups in aanmerking die technologieën vertegenwoordigen waarin Nederland zich op internationale schaal onderscheidt.

Programma

In aanloop naar de CES organiseren wij, in samenwerking met TechLeap.NL (voorheen Startup Delta), verschillende voorbereidingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden deelnemers voorbereid op hun presentatie op de CES, met aandacht voor pitchen voor media, klanten en investeerders. Daarnaast wordt de Nederlandse inzending gepresenteerd op CES Unveiled op 17 oktober 2019 in Amsterdam.

Kosten en deelname

De logistieke organisatie van deze vakbeursdeelname besteden wij uit aan Handelsroute, een van de preferred suppliers van RVO.nl. Handelsroute werkt nauw samen met TechLeap.NL en RVO.nl en brengt u in contact met de standbouwer, inventariseert en verrekent individuele wensen voor uw standruimte, enzovoort.

Kosten

Deelname kost € 4.140 per bedrijf. Dit zijn de kosten voor de private grondhuur, basisstandbouw, deelname aan voorbereidingsbijeenkomsten en deelname aan CES Unveiled op donderdag 17 oktober in Amsterdam.

Reis-en verblijfskosten zijn voor eigen rekening.

50% subsidie

U kunt 50% subsidie krijgen voor de deelnamekosten. Speciaal voor deze missie is een subsidie-arrangement ontwikkeld. Als u voldoet aan de voorwaarden (zie het kopje Procedure subsidie-aanvraag), betaalt u € 2.070 per bedrijf. De andere 50% betaalt RVO.nl. Voldoet u niet u niet aan deze voorwaarden, dan betaalt u € 4.140 per bedrijf.

Pluspakket voor individuele wensen

De kosten voor individuele elektra en internet/wifi in uw stand zijn exclusief. Net als eventuele individuele aanpassingen aan uw stand, zoals een beeldscherm. Handelsroute biedt hiervoor een individueel pluspakket aan.

Ook de kosten voor individuele pr en matchmaking vallen buiten het arrangement. Handelsroute kan u verwijzen naar geschikte aanbieders.

Voorwaarden / procedure

Voorwaarden CTA

Wilt u deelnemen aan deze inzending, dan moet u voldoen aan de voorwaarden die beursorganisator Consumer Technology Association (CTA) aan deelnemende bedrijven stelt. TechLeap.NL coördineert de aanmelding voor de selectieprocedure van CTA. Er is ruimte voor maximaal 50 start-ups.

Procedure subsidie-aanvraag

Bij uw aanmelding geeft u aan of uw bedrijf:

 • een mkb-bedrijf is, en of
 • uw bedrijf, of de groep waartoe het behoort, in de afgelopen 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimis steun (kies verklaring de-minimis) heeft ontvangen. Bij de-minimis steun kunt u denken aan de diverse voucherregelingen die door RVO.nl worden uitgevoerd, borgstellingskrediet en diverse regionale regelingen. Als er sprake is van de-minimis steun, is dit in de subsidiebeschikking vermeld.

Als u aan beide voorwaarden voldoet en u zich op tijd registreert, komt u in principe in aanmerking voor dit subsidie-arrangement.

Beoordeling subsidieaanvraag

Nadat wij bericht hebben ontvangen dat uw inschrijving is geaccepteerd door CTA, nemen wij een besluit over uw subsidieaanvraag. U ontvangt hierover bericht. Is de beslissing positief, dan ontvangt u van Handelsroute een factuur voor € 2.070 (50% van € 4.140) + btw.

Afwijzing CTA

Als CTA uw inschrijving niet accepteert dan vervalt uw aanmelding en uw recht op de subsidie.

Steekproef

Wij voeren een steekproefsgewijze controle uit op het correcte gebruik van de subsidie. Hierbij kunnen wij u vragen om de ingevulde mkb-toets en de-minimisverklaring in te sturen.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden.

Tot 1 oktober kon u uw aanmelding kosteloos annuleren. Na deze datum brengen wij u de deelnemersbijdrage in rekening.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Consumer Electronic Show op de CES-website.

Heeft u nog vragen over deelname aan deze vakbeurs of over de selectieprocedure van CTA? Neem dan contact op met:

Leonie Timmermans
T: 06 5344 2920
E: leonie@startupdelta.org

of:

Sandra Brandenburg
T: 06 49 3 7308
E: sandra@handelsroute.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze beursdeelname in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, TechLeap.NL (voorheen Startup Delta), het consulaat-generaal in San Francisco en Handelsroute.