ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen over de impact op en verantwoorde toepassing van nieuwe technologieën in de Nederlandse samenleving. Diverse activiteiten verbinden partijen en helpen de maatschappelijke en economische betekenis van ICT vorm te geven voor overheid politiek en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creëert het de juiste randvoorwaarden voor een sterke Nederlandse informatiesamenleving.

“Digitalisering zorgt voor een enorme dynamiek in onze economie en samenleving. Technologische ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data en Blockchain winnen terrein en zetten bestaande business modellen en bedrijfsstrategieën op zijn kop. ECP bundelt de denkkracht van partijen om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren. Daarbij staat de positie van de mens voor ons altijd centraal.”
Arie van Bellen, directeur van ECP

Hoe het begon…
ECP is in 1997 opgericht door VNO-NCW en het ministerie van Economische Zaken vanuit de behoefte aan een nationale denktank en de overtuiging dat publiek-private samenwerking essentieel was om te komen tot afspraken en technische standaarden voor elektronisch zakendoen. Elektronisch zakendoen moest zakendoen worden, waarbij de integratie van ICT in het bedrijfsproces volledig gerealiseerd is. Dat doel is bereikt. Maar daarmee zijn we er nog niet: De informatiesamenleving kenmerkt zich door voortdurende nieuwe uitdagingen en issues. Al snel is de functie van ECP verbreed en is het een platform voor de informatiesamenleving geworden dat in brede publiek-private samenwerking de Nederlandse economie en samenleving helpt de voordelen te plukken van de ICT-innovaties en om te gaan met allerlei nieuwe issues en uitdagingen.