Sinds de start van Ecomobiel in 2009 is er een hoop gebeurd op het gebied van duurzame mobiliteit in Nederland. Vanaf een praktisch nulpunt 10 jaar geleden telt Nederland begin 2018 inmiddels ruim 126.000 elektrische auto’s en bedrijfswagens.

De grens van 40.000 elektrische scooters is inmiddels ook gepasseerd. Om al dit moois van energie te voorzien tellen we ruim 34.000 (semi)publieke- plus naar schatting nog eens ruim 80.000 private laadpunten.

Smart mobility
Thema’s als last mile, (car)sharing, duurzame stadsdistributie en smart mobility staan volop in de belangstelling. Recent onderzoek toont aan dat milieuzones werken met als voorbeeld Rotterdam waar 40% verbetering van de luchtkwaliteit is gerealiseerd. Vele gemeenten zullen het voorbeeld ongetwijfeld gaan volgen.

Waterstof
Ook zijn EV’s en de laadinfrastructuur inmiddels onlosmakelijk verbonden aan het thema energieopslag en het balanceren van het elektriciteitsnetwerk. Een must gezien de versnelling in de opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen. Ook waterstof staat na een aantal relatief stille jaren plots weer enorm in de belangstelling. Als opslagmedium voor overschotten aan duurzame elektriciteit maar daarmee uiteraard ook als brandstof voor vervoer & transport.

De trend is onomkeerbaar en zal de komende jaren alleen maar versnellen; towards zero emission! Maakt u dit jaar kennis met onze 40.000e bezoeker? Laat zien wat uw product of oplossing bijdraagt aan de mobiliteitstransitie. Exposeer op de 10e editie van Ecomobiel!

https://www.ecomobiel.nl/nl/