Minister-president Rutte nam deze week deel aan de EU-Westelijke Balkan Top in Sofia, Bulgarije. Daar vond een informele EU-top plaats. Lees hieronder de reactie van de minister-president.

‘Samenwerking tussen de EU en de Westelijke Balkanlanden is belangrijk voor de EU en voor Nederland. Stabiliteit in en ontwikkeling van de buurlanden van de Europese Unie helpen om irreguliere migratie te beperken, maar ook om grensoverschrijdende criminaliteit en etnische spanningen in de regio tegen te gaan. Vandaag hebben we tijdens de EU-Westelijke Balkan Top in Sofia concrete afspraken gemaakt over verbetering van transport- en energieverbindingen en samenwerking op het terrein van veiligheid.’

Investeren in relaties met Westelijke Balkan
‘We hebben ook gesproken over verbetering van de rechtsstaat en het belang van verzoening en goede nabuurschapsrelaties in de Westelijke Balkan. Terecht, want deze thema’s zijn fundamenteel voor de stabiliteit en verdere ontwikkeling van de regio, en daarmee ook van groot belang voor de Europese Unie. En marge van de top heb ik ook een-op-een kunnen spreken met onder meer de Macedonische premier Zaev en premier Marković van Montenegro. Het is belangrijk om zowel in EU-verband als bilateraal te blijven investeren in de relaties met de Westelijke Balkan.

Eensgezind optrekken
Daarnaast zijn er tijdens de informele EU-top een aantal prangende onderwerpen besproken. Onder meer over het nucleaire akkoord met Iran en de handelsrelatie met VS. Het is essentieel dat de EU hierbij eensgezind blijft optrekken. Wat betreft Nederland  is het van belang dat Europa in gesprek moet blijven met de VS, maar het kan ook niet zo zijn dat we onder druk met de VS onderhandelen over onze handelsrelatie. Ons doel is een permanente uitzondering of, nog beter, eliminatie van de heffingen op staal en aluminium. Europa is vanzelfsprekend bereid om met de VS te werken aan gedeelde zorgen zoals overcapaciteit op de staal- en aluminiummarkten en bescherming van intellectueel eigendom.’

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken