In Algiers sprak hij met premier Ouyahia en de minister van Buitenlandse Zaken Messahel over onder meer migratie, handel en fiscale samenwerking. Blok ontmoet ook de Algerijnse ministers van Financiën, Transport en Openbare Werken, Landbouw, Energie en Water.

Tijdens het bezoek tekenen Nederland en Algerije een onderling belastingverdrag. Dat zorgt ervoor dat bedrijven die actief zijn in beide landen geen dubbele belasting betalen.

Relatieve stabiliteit
Door de relatieve stabiliteit in Algerije speelt het land een belangrijke rol in de regio aan de zuidgrens van Europa. Goede relaties met Algerije helpen ook bij het contact met andere Noord-Afrikaanse partners om bijvoorbeeld ongeregelde transit-migratie te voorkomen en mensensmokkel aan te pakken.

Paus van de Koptische kerk
Op donderdag 10 mei ontmoette Blok in Cairo de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Shoukry. Het is de eerste keer in vijf jaar dat een dergelijk bilateraal bezoek plaatsvindt. De gesprekken gaan onder meer over de relatie tussen Nederland en Egypte, ontwikkelingen in de Egyptische maatschappij en ontwikkelingen in de regio. De minister brengt daarnaast een bezoek aan de paus van de Koptische kerk.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken