De grote economische groei en de energie die het land steekt in emissieloos vervoer, maakt China voor Nederland een veelbelovende handelspartner om werk te maken van slimme mobiliteit zonder uitstoot. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) donderdag in Shanghai gezegd.

Van Veldhoven: ‘Ik ervaar grote interesse in de manier waarop we in Nederland inzetten op slimme en groene mobiliteit, want ook voor China is dat noodzakelijk. Hun wegen zijn vol en de luchtkwaliteit vaak beneden peil. Daarom zetten ook de Chinezen vol in op emissieloos vervoer en zijn ze erg benieuwd naar onze oplossingen.

Elektrisch rijden betaalbaar
En we kunnen ook veel leren, want wat Chinezen doen, doen ze groot. Chinese autofabrikanten openen fabrieken die alleen nog maar elektrische auto’s produceren en binnenkort is zo’n 5% van alle nieuwe auto’s hier zonder fossiele brandstofmotor. Alleen al in Shanghai rijden 200.000 new energy voertuigen rond. Dat is een ontwikkeling waar we bij moeten zijn, want de schaalvergroting biedt bedrijven kansen. Ook dalen de kosten en dat maakt elektrisch rijden betaalbaar. Dat is goed voor onze gezondheid, het klimaat en onze economie.”

In het Regeerakkoord is afgesproken dat in 2030 alle nieuwe auto’s in ons land emissieloos zijn.

Samenwerking
Van Veldhoven is in China met 39 bedrijven, die allen werken aan duurzame mobiliteit en / of inzetten op een circulaire economie. Donderdag was de bewindsvrouw bij het Shanghai International Circuit aanwezig bij Race to the Future, een demonstratie van verschillende voertuigen zonder uitstoot, waaronder het zeer succesvolle Nederlandse Nuon Solar Team. Eerder op de dag nam de staatssecretaris deel aan de bijeenkomst Accelerate Smart & Green Mobility, waar zo’n 100 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven en de Chinese auto-industrie hebben gesproken over samenwerking in slimme, duurzame mobiliteit. Dinsdag en woensdag was Van Veldhoven in Guangzhou om op het belang van circulaire economie en schone afvalverwerking te benadrukken.

Kabinetsbrede handelsmissie
Namens het kabinet zijn verder minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins tussen 8 en 13 april 2018 in China voor de handelsmissie.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/