Stichting Climate Adaptation Services (CAS) is een non-profit organisatie die producten en diensten biedt om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. CAS ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in (lokale) klimaateffecten en reikt methoden en tools aan die helpen bij het klimaatbestendig maken van gebieden.

Klimaateffectatlas
CAS is opgericht vanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (2008-2014) en bouwt voort op de kennis en ervaring die in dit programma is opgedaan. Samen met diverse kennisinstellingen en adviesbureaus werkt CAS aan de actualisatie van de klimaateffectatlas en aan het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatiel; hét platform voor klimaatadaptatie in Nederland.

CAS heeft voor tientallen gemeenten, waterschappen en provincies de huidige en toekomstige effecten van een veranderend klimaat in beeld gebracht en bijgedragen aan klimaatateliers. Binnen Europa is het bedrijf actief bij het ontwikkelen van climate services, onder andere via Era4CS en Copernicus. Daarnaast voeren het projecten uit in Zuidoost-Azië. De projectenkaart geeft een overzicht.

CAS: “Ons uitgangspunt is ‘keep it simple’. Focus op die informatie waar de lokale ambtenaar, waterdeskundige, adviseur of andere professional verder mee kan.”

Locatie
CAS is gevestigd in de Bussumse watertoren, het meest duurzame kantoorgebouw van Nederland (stand 2011). Lees meer over de watertoren op de contactpagina.

http://www.climateadaptationservices.com/nl/