Al zeventig jaar maakt FNV zich hard voor betere omstandigheden voor vrouwen. Zeventig jaar waarin vele projecten succesvol zijn afgerond en waarin steeds weer nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. FNV Vrouw gaat de arbeidsmarkt vrouwproof maken. Want nog steeds is er grote ongelijkheid in inkomen, arbeid en zorg. Met een grote netwerk van vrouwen timmert FNV Vrouw hard aan de weg.

Voorzitter Judy Hoffer: ‘Loon van mannen en vrouwen moet gelijkgesteld worden’

Gelijke kansen en rechten
FNV Vrouw zet zich in voor een maatschappij waarin gelijke kansen en rechten voor vrouwen de norm is, met het organiseren van landelijke en lokale projecten en activiteiten, lobby bij de politiek en aandacht voor vrouwproof-issues binnen het bedrijfsleven.

Judy Hoffer, Voorzitter: ‘FNV Vrouw bestaat nu zeventig jaar en sinds de oprichting in 1948 staan de thema’s ‘Zorg, Arbeid & Inkomen’ centraal. We zetten ons in voor de rechten, gelijkheid en betere omstandigheden voor elke vrouw. Zeventig jaar waarin veel is bereikt, waarin mooie resultaten zijn behaald en die nog maar het begin vormden van ons werk nu… We gaan in 2018 nog meer in gesprek met politiek, overheid en bedrijfsleven. IJsland is een mooi voorbeeld, daar zijn de lonen nu gelijkgesteld voor mannen en vrouwen. En daar moeten we in Nederland ook naar toe.’

Dat FNV Vrouw nog steeds zo actief is, is omdat het eenvoudigweg nodig is. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • De ongelijkheid op de werkvloer is heel hardnekkig, zo ligt ons inkomen zestien procent lager dan dat van onze mannelijke evenknie voor hetzelfde werk.
  • Vijfenveertig procent van de zwangere vrouwen te maken gehad met zwangerschapsdiscriminatie.
  • Veertig procent van alle vrouwen werkt op basis van onzekere contracten.
  • De recente #metoo-campagne heeft wel duidelijk gemaakt dat veel vrouwen zich op het werk onveilig voelen.

Een paar resultaten

80 procent vond werk
Met vrouwenvakscholen kregen vrouwen die een tijd niet actief op de arbeidsmarkt waren geweest, weer een opleiding. Tachtig procent van deze herintreedsters kwam zo weer aan het werk en duizenden vrouwen werden economisch onafhankelijk.

Zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen
Met een meldpunt en rechtszaken wist FNV Vrouw samen met coalitiepartners het recht op zwangerschapsuitkering voor zzp’ers te realiseren..

Voorzieningen rond arbeid en zorg
Samen met andere (vrouwen)organisaties heeft FNV Vrouw zich succesvol ingezet voor gelijke rechten, kansen en mogelijkheden voor vrouwen. Het resultaat was dat er o.a. overheidsbeleid kwam rond economische zelfstandigheid en voorzieningen rond arbeid en zorg.

Beter armoedebeleid voor vrouwen
Lokale projecten om alleenstaande ouders of oudere vrouwen met beperkte inkomens te helpen oplossingen te vinden om hun werk- en inkomenspositie te verbeteren.

Uitnodiging
Op 27 januari a.s. viert FNV Vrouw haar zeventig  jarig jubileum. Hierbij zijn de volgende  vooraanstaande sprekers aanwezig.

Judy Hoffer, voorzitter FNV Vrouw

Marloes Coenen, drievoudig wereldkampioen MMA

Mariette Hamer, voorzitter SER

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV

Jacqueline Prins, directeur emancipatie van het ministerie van OCW

http://www.fnvvrouw.nl/