Na de opening kregen we een apparaatje dat we in onze oren konden stoppen om de mensen in diverse standjes goed te kunnen aanhoren. Er waren zo’n 60 standjes, waarvan enkele onze bijzondere aandacht verdienden.

Jerker Delsing van Arrowhead. Arrowhead, werkend vanuit Zweden, had een framework, een kader, ontwikkeld zodat vijf sectoren met elkaar konden ‘praten’: productie, slim bouwen, infrastructuur, elektromobiliteit en de virtuele markt van energie.  Delsing: “Vijftien landen werken er aan mee, waaronder de Scandinavische landen, Hongarije, Portugal en anderen. De Europese Commissie steunt het initiatief voor een zesde, twee derde is voor rekening van de vijftien landen en de rest betalen de bedrijven. We zijn begonnen in 2014, en er is inmiddels een gunstige evaluatie geweest. Zestien bedrijven maken al gebruik van Arrowhead.”

We liepen naar de stand van SoRTS. Frank van der Linden vertelde dat het project tot doel had de productiviteit en effectiviteit bij kankerbehandeling te verhogen en het patiëntrisico te verminderen. Dat gebeurde door een andere opzet van operaties: minder ‘snijden’ en meer beeldgeleide interventie. Daardoor kunnen de gezondheidskosten aanzienlijk lager worden. Henk van Houten had het er al over gehad. Ook Van der Linden was een Philips-man. “Het systeem is ook op andere terreinen toe te passen, bijvoorbeeld verkeersregulering.” Het project was drie jaar geleden gestart.

Werner Weber en Jan van Deventer van EMC2 vertelden dat hun project deel uitmaakt een strategie om de Europese industrie op het gebied van ‘embedded systems’ sterk te houden. Honderd partners deden mee. Weber: “Elke twee jaar is er een nieuwe technologische generatie. We kunnen ons geen foutjes veroorloven.” Van Deventer: “Dure systeemfuncties zetten we in als service-on-demand. Anders wordt het te kostbaar.” Het project was bijna afgelopen.

Thomas Bär van Avanti vertelde over efficiënte robotautomatisering door een goede beheersing van de software. Hij was afkomstig van de autofabriek Daimler. Maar de resultaten van het project waren behalve voor de auto-industrie ook toepasbaar op witgoed/huishoudelijke apparaten en versnellingsbakken van turbines (van bijvoorbeeld windmolens). Het driejarige project was inmiddels afgelopen en al tien keer in exploitatie genomen.

Henk Schwietert van MoSHCA vertelde dat MoSHCA en het onderdeel Evalan, waar hij werkzaam was (“vlakbij Artis”), embedded software ontwikkelde voor de interactie tussen patiënten met chronische ziekten – als diabetes en epilepsie – en doctoren en begeleiders. Die software werd ingebracht in mobiele apparaten en informatiesystemen.

Philippe Bourguignon van SEAS pakte het inefficiënte energieverbruik aan van energie-, ICT- en automatiseringssystemen. 37 bedrijven uit zeven landen: België, Finland Portugal, Roemenië, Spanje,  Turkije en Frankrijk deden eraan mee. Uit Frankrijk kwamen de meeste participerende bedrijven, waaronder ENGIE, waar ook Bourguignon vandaan kwam. 85 mensen werkten al drie jaar aan het SEAS-project. Bourguignon: “SEAS is de gamechanger op het gebied van energie.”

Persbijeenkomst

Vervolgens hadden we een persbijeenkomst met een aantal belangrijke mensen aan tafel waaronder Laila Gide, voorzitter van Artemis, Zeynep Sarilar, voorzitter van Itea, Jan Lohstroh, secretaris-generaal van Artemis, Bert De Colvenaer, directeur van ECSEL en Philippe Letellier, vice-voorzitter van Itea.

Laila Gide pleitte voor nog meer focus op innovatie. Met steun van de EU kon er een levensvatbare digitale interne markt blijven bestaan. De Europese actoren verdienden steun. Een strategische onderzoeksagenda was op zijn plaats. “Verhoging van het investeringsbedrag is essentieel.”

Bert De Colvenaer van ECSEL, het publiek-private partnerschap op het gebied van elektronische componenten en systemen (ECS) benadrukte het belang van gezamenlijkheid, ook op het gebied van de financiering van computer projecten. De Colvenaer: “We moeten samen denken, samen werken, en investeren. Daarnaast moeten we een geloofwaardig en betrouwbaar platform zijn.” Het bedrag van vijf miljard euro werd in principe bijeengebracht door de Europese Commissie (1,2 md), de lidstaten (1,2 md), de Europese industrieën (2,4 md) en de projecten. Uiteindelijk ging het erom mensen langer te kunnen laten leven. In juni 2017 was het volgende ECSEL-evenement, op Malta.

Jan Lohstroh onderstreepte het belang van standaardisatie van cyber-fysieke systemen. Bedrijven kunnen dat niet op hun eentje, daarom is coöperatie op zijn plaats. Het was van belang invloed uit te oefenen op de agenda van de Europese Commissie.

Zeynep Sarilar vertelde dat via EUREKA 43 landen, waaronder Zuid-Korea en Canada, op het gebied van software innovatie participeerden in het Itea-cluster. Sarilar: “We geloven in open innovatie, het is belangrijke commerciële projecten waarbij meerdere partners samenkomen, van de grond te laten komen. Software-innovatie kan een impact hebben gelijk een vlindertje dat in het Amazone-oerwoud rondfladdert. De luchtverplaatsing die hij met zijn vleugels inzet kan in hogere luchtlagen versterkt worden en uitgroeien tot een orkaan. Dit is een bekende anekdote uit de chaostheorie.”

Philippe Letellier gaf aan dat Itea een lichte organisatie was. Een viertal belangrijke initiatieven wilde hij nogmaals onder de aandacht brengen. 1) Avanti, dat grote steun van Daimler heeft en dat dicht bij een volledig digitaal ontwerp is gekomen. Componenten van Avanti zijn al in bedrijf gesteld; 2) Synchronisatie in realtime, waarbij onderdelen op de markt worden gebracht door ondermeer Zweedse en Nederlandse bedrijven (Philips); 3) SEAS, geleid door ENGIE, dat niet langer een gecentraliseerde opzet heeft. Het wordt al toegepaste in ‘slimme steden’; en MoSHCA dat de focus heeft op rehabilitatie van chronisch zieken. “Het is al een unieke succes. 3000 patiënten worden gemonitord, ook als ze slapen.”

Binnenkort heeft Itea een meeting van 50 belangrijke mensen, aldus Sarilar. Het gaat er om om onderdelen op een slimme manier in productie te nemen. Letellier: “We nodigen de grote jongens uit.” Lohstroh tot slot: “Lees het rapport ‘Itea-Artemis High Level Vision 2030’.”
https://dif2017.org/