In de grote conferentiezaal werden we gisteren welkom geheten door Laila Gide, voorzitter van Artemis. Artemis streeft naar een leidende positie van Europa op het gebied van ‘Embedded Intelligence Systems’. Dat wil zoveel zeggen als dat alles om ons heen is aangesloten op internet.   

Vervolgens nam Zeynep Sarilar, voorzitter van Itea, de microfoon over. Itea is het EUREKA Cluster-programma dat innovatieve, industriegerichte R&D projecten op het gebied van sofware-intensieve systemen en diensten ondersteunt. Eureka is een een intergovernmenteel netwerk met meer dan 40 actieve landen. Het opereert zelfstandig, los van de Europese Commissie.

We moeten het pad van de open innovatie volgen, zei ze, binnen een open community waarbinnen men elkaar vertrouwt. Gide voegde eraan toe dat het gaat om het hele ecosysteem van de innovatieve cultuur waarbij iedereen nieuwe vaardigheden moet aanleren.

Digitale transformatie

Jasper Wesseling, directeur Kennis en Innovatie van het ministerie van EZ, kwam vervolgens aan het woord. Digitale transformatie was een van de sleuteluitdagingen van de komende tijd, stelde hij. Nederland had daarbij een gunstige uitgangspositie. Voor de vele buitenlanders in de zaal wees hij naar een kerk in de buurt van het Amsterdamse Centraal Station, de St. Nicolaas Kerk.

“St. Nicolaas is de patroon van de zeevaarders en die waren er veel in Amsterdam. Door de haven en de schepen ontwikkelde Amsterdam zich als handelsstad, waar de VOC een aanvang nam en waar de eerste aandelenbeurs van de wereld ontstond. De handel was al vroeg geworteld in technologie, de schepen bijvoorbeeld werden mede gemaakt met de inzet van de kracht van windmolens. Ook de Nederlandse landbouw, die voorop loopt, maakt al lang gebruik van technologische vindingen.”

Een tweede belangrijk punt was het Nederlandse innovatiebeleid. Dat was een belangrijke hoeksteen. “Zonder innovatie geen groei en geen mogelijkheid om te reageren op maatschappelijke uitdagingen. Samenwerking is een sleutelbegrip. Hij verwees naar het ‘Triple Helix Model’, dat gebaseerd is op een samenwerking van drie partijen: de overheid die zorgt voor wetgevende controle, het onderwijs, dat zorgt voor de productie van nieuwe kennis en de ondernemers, die zorgen voor economische groei en voorspoed.

Kennis-hub van de wereld

Energie, gezondheid en high tech systemen waren belangrijke terreinen. Belangrijk is een duidelijke doelbepaling, aldus Wesseling, die verheugd constateerde dat de overheid besloten had meer uit te geven aan R&D. Ten slotte was er de uitdaging voor Europa om de sterke positie op wetenschappelijk gebied uit te bouwen. Nu al was de Europese bevolking, die zeven procent van de wereldbevolking uitmaakte, goed voor een derde van de kennis in de wereld. “We zijn de kennis-hub van de wereld. We moeten er ook voor zorgen dat we die kennis in praktijk brengen. Daarvoor is belangrijk de verschillende EU-programma’s goed met elkaar te laten samenwerken, te investeren in computerkracht en computeronderzoek en zowel grote ondernemingen als het MKB erbij te betrekken.”

Gezondheidszorg

Henk van Houten, chef technologie van Philips, lichtte het digitaliseren van de gezondheidszorg toe. Er waren verhelderende infographics en filmpjes. Aan de hand van de ontwikkeling van het fototoestel van analoog naar digitaal, vervolgens naar multiple functie integratie, en ten slotte naar een ecosysteem van geïntegreerde oplossingen, schetste hij de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Alle patiënten zullen digitaal gemonitord worden en dat gebeurt met de ondersteuning en analyse van ‘de cloud’. Iedereen wordt ouder. Dat betekent dat er meer chronische ziekten zullen zijn. De kosten lopen op. Een deel van de wereld zal minder toegang hebben tot het gezondheidszorg systeem. De trends in Europa zijn dat er meer aandacht is voor gezond leven en dat gestreefd wordt naar kostenverlaging waar mogelijk. De gezondheidszorg is waarde-gedreven, dat is een positief punt.

Patroonherkenning

Om welke data gaat het? Op de eerste plaats de ‘brede’ data, gegevens van de patiënt over langere tijd. Vervolgens ‘diepe’ data, kennis over cellen en moleculen en ten slotte ‘dichte’ data, oftewel patroonherkenning. Belangrijk is dat de patiënt centraal blijft staan. Philips had hiertoe het Healthsuite Digital Platform opgezet, https://www.philips.nl/healthcare/innovatie/healthsuite-digital-platform opgezet, een open platform.

We kregen een filmpje te zien waarin ingezoomd werd op een hartoperatie. De opererend arts kon op schermen alle gegevens zien via een Healthwatch programma, bijvoorbeeld de bloeddruk. Mensen konden zelf, via allerlei apps, kennis nemen van voedingsadviezen. Daarnaast was er snelle voortgang van kennis voor betere diagnoses, bijvoorbeeld op het gebied van ultra-sound, die niet meer alleen gebruikt wordt voor vrouwen in verwachting. Ook de operaties in het lichaam van de patiënt konden door hele kleine cameraatjes via een slangetje in de aderen effectiever worden.

Ook na de operatie was er nog flinke verbetering mogelijk, aldus Van Houten. Meestal komen de patiënten in een ziekenzaal in verzwakte positie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat zwakke onderdelen van het lichaam elkaar niet negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde pleisters. Ook de ambulances konden het nodige werk uit handen nemen van de operatiearts.

Vijf procent van de patiënten zorgen voor 50 procent van de kosten. Ook hier zijn voordelen te halen, door speciale programma’s voor deze groep patiënten. Bijvoorbeeld door programma’s die ervoor zorgen dat ze op tijd hun pillen innemen en door coaching.

Healthworks

Via het programma Healthworks, http://www.nlc.nl/news/philips-lauching-customer/ , ondersteunde Philips startups op het gebied van gezondheidszorg in een open innovatie omgeving. “De toekomst van innovatie ligt in samenwerking”, zei Van Houten tot slot. Hij had grote steun ondervonden van zowel de kant van Itea als van Artemis.

https://dif2017.org/