high tech campus - 2

Vroeger was Eindhoven een industriële stad, die werd gedomineerd door een paar grote industriële bedrijven. Daardoor was het kwetsbaar voor wereldwijde verschuivingen. Die kwetsbaarheid is de laatste jaren ten voordele uitgebuit.

De stad is veranderd in een bruisende stad van open innovatie waar de technologie wordt getest in de publieke sfeer. De gemeente Eindhoven is tegenwoordig een van de motors van de Nederlandse economie en een leidend voorbeeld voor economische hervormingen geworden. Hoe? Door middel van nauwe samenwerking.

Buiten begane paden
De veranderingen van morgen zijn moeilijk te voorspellen. Maar de mentaliteit om je buiten begane paden te begeven, te improviseren en te experimenteren in flexibele netwerken dragen er wel toe bij goed voorbereid te zijn op mogelijke veranderingen. De regio Eindhoven heeft het geluk een regio te zijn waar vanouds wordt samengewerkt.

Co-creatie
Dit geeft goede hoop om de grote uitdagingen van onze tijd, zoals de vergrijzing, innovatie in de gezondheidszorg, duurzame energie en slimme mobiliteit aan te kunnen gaan pakken. Co-creatie, design thinking en open data zijn middelen om de innovatieve kracht van de stad Eindhoven verder te ontsluiten.  Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede, zoals Vincent van Gogh schreef aan zijn broer Theo. Vincent van Gogh woonde vlakbij Eindhoven.

http://bit.ly/2kvPJd9