honderdste economische missie

Het kabinet begon afgelopen vrijdag aan de 100ste economische missie. Minister Ploumen is met 66 bedrijven en kennisinstellingen op bezoek in de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen.

De missie loopt parallel aan het werkbezoek van het Koninklijk paar. Minister Ploumen: ‘In vier jaar hebben we met 100 van dit type missies 60 verschillende landen bezocht. Van Polen tot Panama en van Congo tot Canada hebben we de kunde en kennis van Nederlandse ondernemingen, kennisinstellingen en ngo’s op de kaart gezet.’

3,5 miljard euro aan opdrachten
2.2 miljoen banen in Nederland, en een derde van ons inkomen, komen voort uit handel met het buitenland. Om de kansen van Nederlandse bedrijven internationaal nog beter te verzilveren, zette het tweede kabinet Rutte volop in op economische missies. Inclusief een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ploumen: ‘Nederland liet teveel kansen schieten in opkomende economieën, zoals China, Indonesië en Brazilië. Vooral het MKB bleef te vaak in Nederland, terwijl ook zij het buitenland veel te bieden hebben. Economische missies zijn bij uitstek geschikt om contacten te leggen voor succesvol internationaal ondernemen. De grote interesse van bedrijven om mee te gaan is een bewijs van de grote mogelijkheden daarvoor. Inmiddels hebben ook vrouwelijke ondernemers de waarde ontdekt: hun deelname steeg van 10% naar zo’n 25%.’

Op basis van informatie van de deelnemende bedrijven hebben de 100 missies naar schatting zo’n 3,5 miljard euro aan opdrachten opgeleverd. Overigens geldt voor de meeste bedrijven dat contacten die gelegd worden pas na enige tijd tot concrete resultaten leiden.

Slimme oplossingen
‪Ongeveer 4700 bedrijven zijn meegegaan op de 100 missies, die voornamelijk werden georganiseerd door RVO Nederland. Meteen al de dag na het aantreden van het kabinet -op 6 november 2012- reisden premier Rutte en minister Ploumen met een aantal ondernemingen naar Turkije. Een belangrijk aspect is dat door de hulp-handel agenda van Ploumen de missies zijn verbreed.

‘Steeds vaker gaan ook kennisinstellingen en ngo’s mee. Daarnaast worden bedrijven aangespoord meer oog te hebben voor duurzaamheid en de impact van hun handelen op de lokale bevolking,’ aldus de minister die verder vaststelt dat Nederlandse bedrijven zeer goed zijn in het aandragen van slimme oplossingen voor grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied water en landbouw.

‘Mooi voorbeeld daarvan was de missie naar de door Ebola getroffen landen. En de bezoeken aan Bangladesh, waar we samen met het bedrijfsleven, vakbonden en ngo’s de textielsector veiliger maken. Economische missies nieuwe stijl versterken de Nederlandse economie en zorgen voor vooruitgang in ontwikkelingslanden.’

Nummer 100
‪De 100ste missie naar de Duitse deelstaten is onderdeel van het jaarlijkse bezoek van het Koninklijk paar aan Duitsland. Nederland handelt voor zo’n 5 miljard euro met Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Verhoudingsgewijs is de handel met de meeste andere deelstaten een stuk groter.

Ploumen: ‘Duitsland is onze belangrijkste handelspartner, maar het oosten wordt nog vaak vergeten. Ik ben hier vandaag met bedrijven uit de High Tech, Chemie en Water die wel de mogelijkheden zien. De 100ste missie is dan wel dicht bij Nederland, maar het doel blijft hetzelfde: kansen aanboren die zijn blijven liggen.’

http://bit.ly/2l3QH4h