digitaal-darwinisme

Adjiedj Bakas, de bekende trendwatcher, kenschetst de huidige ontwikkelingen op het gebied van de digitale technologie als een race die zo snel gaat, dat een stabilisatiefase, niet meer te voorzien is.

Bakas: “Door de enorme snelheid waarmee vernieuwingen in de digitale technologie elkaar opvolgen is die stabiliseringsfase verdwenen. In plaats daarvan is sprake van een exponentiële groei, waarbij de ene verstoring op de andere volgt. Bedrijven die willen overleven hebben niet alleen een strategie voor de toekomst nodig, maar moeten ook bereid zijn om die strategie voortdurend aan te passen al naar gelang hun omgeving verandert.”

Wendbaarheid
Bedrijven zijn gedwongen snel te leren en niet meer vast te houden aan de status quo. “Darwin stelde dat niet de grootste of de sterkste dieren overleven, maar de dieren die zich het best weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. In de digitale economie is het niet anders. Bedrijven die meebewegen op het woeste tij van de digitale ontwikkelingen zullen ervaren dat ze met visie, strategie en wendbaarheid veranderingen kunnen bijbenen. Ze maken deel uit van een evolutieproces dat weliswaar snel gaat, maar dat niet noodzakelijkerwijs tot hun uitsterven hoeft te leiden. Bedrijven die daarentegen stil blijven zitten, zullen de nieuwe tijd ervaren als een revolutie, als een proces dat de bestaande orde volledig uitvaagt.”

Digitale storm
Slechts 27 procent van de bedrijven heeft een samenhangende digitale strategie, aldus Bakas, die zijn analyse eindigt met: “En dat terwijl we zijn aangekomen bij het moment waarop alle grote digitale trends hun tipping point bereiken. Social, Mobile, Analytics en Cloud (SMAC) zijn volwassen geworden, vloeien in elkaar over en versterken elkaar. Onderzoeksbureau Gartner noemt dit de nexus of forces. Hieraan worden nu internet of things (IoT), artificial intelligence (AI) en virtual reality (VR) toegevoegd: technologieën die voor nog meer versnelling gaan zorgen en die de digitale storm  verder aanwakkeren.”

http://www.bakas.nl/ http://bit.ly/2iVQ23H