wouter-van-teeffelen

WTE Support is een nog jong bedrijf voor advisering en support aan boerderijwinkels en andere agrarische directvermarkters.  Middels deze nieuwsbrief wil WTE Support informeren over ontwikkelingen op het gebied van agrarische directvermarkting en WTE Support. 

Wouter van Teeffelen is oprichter van het bedrijf en al een groot aantal jaren actief als adviseur in de Nederlandse fruitteelt en sinds 2006  zelfstandig bedrijfsadviseur. Hoe kwam hij op het idee? Van Teeffelen: “Als bedrijfsadviseur in deze sector kreeg ik steeds meer te maken met fruittelers die hun teeltbedrijf verbreed hebben met een boerderijwinkel of andere vorm van agrarische directvermarkting. Dit is een ontwikkeling die ik ook positief en interessant vind.”

Direct verkopen aan de consument
Zien we dat tegenwoordig vaker, dat fruittelers zelf hun producten aan de man willen brengen? “Zeker. De fruitteeltsector kenmerkt zich ook door relatief veel bedrijven die fruit en andere producten direct aan consumenten verkopen. In het voorjaar van 2016 ben ik enige maanden als accountmanager voor online foodmarkt Deterra werkzaam geweest en zo heb ik de wereld van streekproducten e.d. ook beter leren kennen.”

Agrarische directvermarkting
Dit is ook reden dat Wouter van Teeffelen besloot om eind 2016 een nieuw bedrijf voor advies en ondersteuning van boerderijwinkels en andere agrarische directvermarkters te starten. “Vanuit mijn ervaringen als bedrijfsadviseur voor fruittelers met een boerderijwinkels e.d. wil ik mij met advies en ondersteuning zich gaan richten tot alle agrariërs in de agrarische directvermarkting. Onder agrarische directvermarkting verstaan we agrarische ondernemers die producten en diensten rechtstreeks aan consumenten gaan aanbieden. Speerpunten van WTE Support  zijn ondersteuning en advies op het gebied van  bedrijfskunde en communicatie/promotie. Daarnaast is het organiseren van bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis en ervaringen speerpunt.

Meer informatie over WTE Support vind je op http://wte-support.nl/. Op zijn LinkedIn-profiel https://www.linkedin.com/in/woutervanteeffelen staat meer informatie over zijn achtergronden, opleidingen en werkervaring.

http://bit.ly/2hWN6Qj