innovation-scoreboard

Nederland is in 2016 voor het eerst leidend in Europa op het gebied van innovatie. Hoe werkt Nederland aan deze rol van innovatieleider: welke bedrijven en kennisinstellingen leverden hieraan een bijdrage en hoe ondersteunde de overheid hen hierbij?

Lees de praktijkverhalen via onderstaande pagina’s en volg de discussie op social media via #NLinnovatief. Een selectie uit de tweets met deze hashtag vindt u in ons Twitter Moments overzicht.

Nederland is in 2016 voor het eerst leidend in Europa op het gebied van innovatie. Samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden, vormt Nederland de kopgroep van landen die minimaal 20% boven het Europese gemiddelde scoren op 25 indicatoren voor innovatiekracht.

Dit stelt het gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2016 dat is gepubliceerd door de Europese Commissie. De stap van innovatievolger naar innovatieleider is een ambitie die het kabinet vastlegde in de Rijksbegroting 2016.

Hoe ondersteunt de overheid innovatie?
De overheid ondersteunt innovatie met het bedrijvenbeleid. Het bedrijvenbeleid is een vorm van modern industriebeleid gericht op een excellent ondernemersklimaat en een sterk innovatievermogen van de Nederlandse economie. Hierbij staat niet alleen de ondernemer centraal, maar ook publiek-private samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Lees meer over het bedrijvenbeleid, over de ambities voor het thema innovatie en over de instrumenten voor bedrijven en kennisinstellingen.

Nederland scoorde met name goed op de volgende 4 terreinen:

Wetenschappelijk onderzoek
Nederland scoort goed op het terrein van open en excellente onderzoekssystemen. Nederlandse onderzoekers werken veel samen met buitenlandse partners en er wordt vaak verwezen naar Nederlands wetenschappelijk onderzoek. Samen met Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk staat Nederland bovenaan bij de indicator meest geciteerde wetenschappelijke publicaties.

Innovatieve samenwerking
In Nederland is veel innovatieve samenwerking tussen particuliere bedrijven en kennisinstellingen. Ook het mkb doet daar volop aan mee. Ons land scoort ‘excellent’ op het onderdeel publiek-private samenwerking (PPS). Dat betekent dat bedrijven in Nederland er relatief veel in slagen om met kennisinstellingen samen te werken aan onderzoek en innovatie.

Intellectueel eigendom
Vanuit Nederland komen veel wereldwijde (PCT) octrooiaanvragen. Bedrijven in Nederland zien vaak kansen om nieuwe kennis te benutten voor innovaties en vragen daarom een octrooi aan. Bij octrooiaanvragen op oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en milieu vertoonde ons land een stijging van 5,9% t.o.v. vorig jaar.

Innoverend mkb
In Nederland innoveren relatief veel mkb’ers in-house: 39% t.o.v. een gemiddelde van 28,7% in de EU. Dat het innovatiepotentieel van deze grote en diverse groep goed tot zijn recht komt, naast dat van grote bedrijven, is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland.

http://bit.ly/2g8MMO1