NS Sprinter in Tilburg
NS Sprinter in Tilburg

Het leven is niet eenvoudig. Dat weet u als geen ander. »Er is te veel wet- en regelgeving« is een veelgehoorde klacht in ondernemersland. Ook in het tv-programma »Ik vertrek« komt het vaak aan de orde. Wet- en regelgeving tot daaraantoe, maar normen ?

Wil je als zelfstandig kunstenaar of designer een overheidsopdracht binnenhengelen dan is ISO de norm. Zonder ISO geen deelname aan een openbare aanbesteding van een overheids- of een quasi-overheidsorgaan.

Het merkwaardige van dit fenomeen is dat ISO 9001-2015, de door de overheid minimaal vereiste norm, toeziet op de kwaliteit van het managementsysteem. Een kunstenaar, managementsysteem !

Ik ga tijdens DDW niet langer op zoek naar een nieuw soort mens. Ik ga op zoek naar ISO-gecertificeerden. Dat ís de nieuwe mens. Ik houd u op de hoogte. – Erwin Nas.