»Onvrede in de samenleving wordt gevoed door een onzichtbare politiek.« Mijn tweede stelling : »Gevoelens van onvrede worden explosief zodra een geprivatiseerde overheidsinstelling de burger raakt.«

Als gevolg van deze onvrede is de legitimiteit van het democratisch functioneren van het overheidsbestuur in het geding. De autoriteit van volksvertegenwoordigers wordt steeds verder uitgehold. Tegelijkertijd gedragen niet gekozen bestuurders van quasi-overheidsinstellingen zich alsof zij wel over mandaat van het volk beschikken.

Het is Dutch Design Week ! Wat heeft dit in hemelsnaam met design van doen ? Alles. Tijdens mijn aanvraag van een pers-accreditatie, die ook dit jaar weer is afgewezen, had ik de keuze uit de volgende interesse-gebieden : industrial design, product design, graphic design, textile & fashion, spatial design, design management, service design en food design.

Relatief nieuwe disciplines als design management en service design kunnen dienstig zijn als de relatie burger-overheid opnieuw wordt gedefinieerd of geheroriënteerd. Ik heb geen enkele ervaring met beide disciplines. De komende dagen ga ik op expeditie. Ik moet een nieuw soort mens ontdekken. Voordat het te laat is.

Erwin Nas
Erwin Nas