breed welvaartsbegrip

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet jaarlijks rapport gaan uitbrengen over de brede welvaart in Nederland. Die welvaart heeft niet alleen te maken met inkomen en bezit, maar ook met zaken die je niet in geldbedragen kan uitdrukken zoals onderwijs, veiligheid, vrije tijd, gezondheid en milieu.

De tijdelijke Tweede Kamer-commissie Breed Welvaartsbegrip schrijft in haar eindverslag dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) te weinig zegt over de brede welvaart in Nederland. Ze vindt dat er een gezaghebbend instrument moet komen waarmee de brede welvaart in kaart gebracht kan worden.

Onderzoek
Dat moet duidelijk maken of Nederland er op voor- of achteruitgaat, hoe de welvaart is verdeeld over de bevolking en welke politieke keuzes er gemaakt kunnen worden. De Tweede Kamer besloot in februari 2015 dat er parlementair onderzoek moest worden gedaan naar het Breed Welvaartsbegrip. Tot nu toe is er alleen het BBP, dat is te beperkt.

De onderzoekscommissie (Grashoff van GroenLinks (vz), Harbers (VVD), Nijboer (PvdA), Merkies (SP), Heerma (CDA) en Koolmees (D66) ging in oktober 2015 aan het werk en presenteerde recent zijn onderzoeksverslag. De commissie vindt dat de Tweede Kamer jaarlijks over de brede welvaart moet praten.

Jaarlijkse verantwoording
Dat zou kunnen in het jaarlijkse verantwoordingsdebat, op de derde woensdag van mei. Dat debat bestaat sinds 2000 en gaat over de jaarverslagen van de Rijksoverheid en de ministeries. Het zal overigens nog een lastige klus worden, want er zijn veel pogingen gedaan om een instrument te ontwikkelen, maar dat is nooit helemaal gelukt.

Er is bijvoorbeeld de Better Life Index van de OESO, maar die gaat alleen over nu en niet over de toekomst. Er is de Monitor Duurzaam Nederland van het CBS, maar die komt niet jaarlijks uit en is niet actueel.

Bhutanese aanpak
De commissie vindt dat, als er eenmaal een goed instrument is ontwikkeld door het CBS, dit internationaal getoond moet worden. Er kan dan gewerkt worden aan een internationaal meetinstrument. Daarin kan ook de Bhutanese aanpak meegenomen, waarover we eerder op inZaken.eu schreven. Zij ontwikkelden BNG, het Bruto Nationaal Geluk.

http://nos.nl/artikel/2100347-cbs-moet-ook-niet-economische-welvaart-meten.html