vrouwendag - 1        vrouwendag - 2

Koplopers van internationaal opererende bedrijven kiezen bewust voor lokale vrouwelijke ondernemers als handelspartner. Tegelijkertijd vinden ondernemingen dat er nog het nodige kan verbeteren om de toegang tot en de kwaliteit van het werk van de onderneemsters te verbeteren.

Om dit voor elkaar te krijgen is een belangrijke rol voor overheden en kennis- en brancheorganisaties weggelegd. Dit alles blijkt uit het rapport Integrating women entrepreneurs in global supply chains dat gepresenteerd is bij de tweede editie van de ‘Power of Entrpreneurial Women –Worldwide’- conferentie op de Internationale Vrouwendag.

Toegang tot financiële middelen
Deelnemers aan het onderzoek laten weten dat inkopen bij lokale vrouwelijke ondernemers legio voordelen biedt. Zo heeft het een gunstig effect op de merkwaarde, de reputatie van het bedrijf en biedt het meer mogelijkheden tot het vergroten van de markt. Ook kan de hoge kwaliteit van de vrouwelijke onderneemster ertoe leiden dat concurrenten zich genoodzaakt zien te investeren in betere kwaliteit van aanbod.

Steun van lokale onderneemsters is op allerlei manieren mogelijk en noodzakelijk. Reintje van Haeringen, Programmamanager van CARE Nederland: “In verschillende landen trainen wij vrouwelijke onderneemsters bij het vinden van toegang tot financiële middelen. Hiermee beogen we de kracht van vrouwen om te zetten in goede ondernemersenergie.

Daarnaast werkt CARE aan het verbeteren van de omstandigheden voor vrouwen om ondernemer te worden, door dit onder de aandacht te brengen van beleidsmakers, bedrijven en andere relevante stakeholders.”

Wereldmarkt
Accenture is een van de bedrijven die bewust investeert in versterking van lokaal vrouwelijk ondernemerschap. Met een speciaal capaciteitsprogramma ondersteunt het internationaal opererende bedrijf vrouwelijke ondernemers. Peter Zerp van Accenture: “Door de vrouwen lokaal te ondersteunen met een focus op het leveren van kwaliteitsproducten en – diensten, geven we ze meer mogelijkheden op de wereldmarkt.”

De oproep van de deelnemers aan het onderzoek tot verdere versterking van de lokale onderneemsters vindt op veel terreinen de nodige bijval. Hendrik Halbe, directeur van SMO: “Bedrijven, overheden en organisaties kunnen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen om drempels tot het verkrijgen van kapitaal en capaciteitsondersteuning weg te kunnen nemen.”

De presentatie van het onderzoek stond centraal bij de tweede editie van ‘Power of Entrepreneurial Women – Worldwide’ op 8 maart 2016 in de Haagse New Campus. De conferentie, georganiseerd door internationale humanitaire en ontwikkelingsorganisatie CARE Nederland en onafhankelijk kennisinstituut SMO is bedoeld om vrouwelijk ondernemerschap nationaal en internationaal te promoten en het delen van kennis te bevorderen.

www.carenederland.org www.smo.nl