frits niessen - 3           frits niessen - 2

Op de nationale feestdag van Hongarije, 20 augustus, ontving Frits Niessen de “Városért” Onderscheiding uit handen van de burgemeester van Martfű vanwege zijn verdiensten voor de stad. De onderscheiding bestaat uit een oorkonde, een bronzen plaquette en een royaal Hongaars maandloon.

In zijn lofrede ging de burgemeester in op de expertise en kennis die Niessen geleverd had bij de bouw van de Martfű Camping, SPA Thermaal baden en Spa Hotel. Daarnaast zijn zijn verdiensten voor de verbetering van het (camping-)toerisme in het algemeen, onder andere door het schrijven van een HBO-studieboek over het maken en beheren van campings (in Hongarije), genoemd. Daarvoor kreeg hij in 2006 al een ‘oeuvreprijs’ en oorkonde als de “campingmanager” 2005 (in aanwezigheid van de toenmalige premier).

De burgemeester: ‘Direct na aankomst in de stad ging Frits Niessen meedoen met het lokale culturele en sportieve leven. We ervoeren hem als een vriendelijke, openhartige en hartelijke persoonlijkheid. In diverse fora heeft hij tal van initiatieven gelanceerd ter verbetering en verfraaiing van de stad en het imago naar buiten. Ook heeft hij voorstellen gedaan ter verbetering van het welzijn van de inwoners.’

Facebookforum
‘Hij ging altijd heel pragmatisch te werk, hoewel het soms moeilijk was door juridische voorwaarden en de soms passieve houding bij sommige instellingen. Hij heeft meegewerkt om een Facebookforum voor de verdere ontwikkeling van de stad tot stand te brengen. Dit Forum met allerlei tips en suggesties voor onze gemeenschap kan online bezocht worden. Deze enorme database wordt voortdurend verder ontwikkeld. Link: https://www.facebook.com/groups/1480099182214859/

Daarnaast is Frits Niessen ook buiten zijn professionele activiteiten betrokken bij het helpen van mensen en charitatieve organisaties. Hij is hij nog altijd op een goede manier bij het openbare leven en bij bijna elk burgerinitiatief betrokken. Daarnaast was en is hij actief bij plechtigheden en programma’s van de Kerk. Zo organiseert hij – tot grote vreugde van de kinderen – jaarlijks een Paas-eieren zoekwedstrijd.

Kortom, Frits Niessen is een bijzonder gewaardeerde persoonlijkheid die altijd aan het belang van onze stad denkt. Daarom verdient hij de Martfű Városért onderscheiding ten volle.’

Afbeelding 1: overhandiging oorkonde, 2: de plakette