tmf group

Afgelopen donderdag vond een bijeenkomst van het Hungarian Business Network (HBN) plaats in het gebouw van de TMF-Group Nederland in Amsterdam. Aan de orde was BPO (Business Process Outsourcing) in Centraal Europa, in het bijzonder Hongarije. De bijeenkomst was georganiseerd samen met de PON Group (Platform Outsourcing Nederland).

Steeds meer bedrijven uit West-Europese landen kiezen landen uit Centraal Europa voor het uitbesteden van een deel van hun activiteiten (nearshoring). Landen als Hongarije, Polen en Roemenie bieden voordelen t.o.v. landen uit andere delen van de wereld zoals China en India (offshoring). Bij nearshoring zijn de culturele verschillen tussen het thuisland en de nieuw plaats van vestiging kleiner. Dit maakt de kostenrisico’s voor uitbesteding lager. De landen in Centraal Europa beschikken over een flexibele arbeidsmarkt met goedgeschoold personeel. Aldus de toelichting die we bij de uitnodiging kregen.

Na een smakelijke maaltijd gingen naar een mooie ruimte. Op het programma stonden drie sprekers, Steffen Ruigrok van de TMF Group, Bernadett Fodor van HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency) en Sipke Douna van BT Benelux. Met als afsluiting een Table Talk.

Lokale kennis
Na een woord van welkom en een korte inleiding van André Komáromi vertelde Steffen Ruigrok over de TMF Group. De hoofdactiviteit is outsourcing. TMF is actief in meer dan 80 landen. Hongarije neemt daarbij een speciale plaats in omdat het het eerste land was waar vanuit een eigen vestiging daadwerkelijk zaken werden gestart. Ruigrok: ‘Waarom uitbesteden? Als een bedrijf naar een nieuw land wil, is het een beetje angstig. In dat nieuwe land is veel vreemd. Het bedrijf mist lokale kennis. TMF helpt bedrijven die de beslissing hebben genomen om zich in dat land te vestigen.’ We zien een afbeelding het TMF symbool, de luipaard. TMF neemt allerlei zaken van het bedrijf voor zijn rekening, zodat het daar niet meer zenuwachtig over hoeft te zijn. Dat betreft boekhouding, belasting, payroll diensten. En de ‘lokale eigenaardigheden’ worden verdisconteerd. Op die manier kan het bedrijf zich concentreren op het opzetten van het bedrijf en het starten van de productie.  TMF heeft in Hongarije klanten op het gebied van onder meer communicatie, computer software, chemische en farmaceutische bedrijven. Als die bedrijven eenmaal draaien kan in goed overleg worden bekeken of een verdere ‘uitrol’ naar landen als Tsjechië of Roemenië tot de mogelijkheden behoort. Ruigrok noemt als voorbeeld bedrijven als Nordeus (videogames) en ZADEA (retail) die TMF op deze manier begeleid heeft. Op de vraag van André Komáromi hoe een land dat al op outsource gebied actief is, attractief blijft, zegt Ruigrok: ‘Een paar dingen zijn belangrijk: een goed educatief systeem, een goed opgeleide leiding in de outsource vestigingen, niet al te dure arbeidskracht en een goede IT infrastructuur.’

Boomende business
Bernadett Fodor
van HIPA, het Hungarian Investment Promotion Agency, vertelde dat HIPA actief is bij het uitzoeken van potentiële projecten, daarvoor worden geschikte locaties gezocht. Partijen die besloten hebben naar Hongarije over te komen, kunnen via HIPA ook investeringssteun krijgen en daarnaast is er een ‘after care service’, een soort onderhoudsgarantie. Fodor: ‘2014 was een goed jaar. Er waren 60 succesvolle projecten met 11.000 nieuwe banen. Het ging om een bedrag van 1,6 miljard euro.’Outsourcing is een ‘boomende’ business in Hongarije, vertelde ze verder. Het gaat met behulp van het opzetten van een SSC, een Shared Service Centre. In 1991 werd de eerste opgezet. Daar werken nu bijna 1600 mensen. Op dit moment zijn er 91 SSC’s met 34.000 mensen. Het gaat om goedgetrainde en flexibele mensen, ‘menselijk kapitaal’. 92% is de Engelse taal machtig en 70% de Duitse taal. Er is sprake van groei op het terrein van BPO, en ook de ‘toegevoegde waarde’ groeit. Boedapest bleek in 2014 de meest attractieve stad te zijn om je als bedrijf in te vestigen. Op de universiteiten van Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs en Székesfehérvár zijn veel studenten business education and IT (resp. 3.500, 6.900, 5.000, 3.800 en 2.000).  Bedrijven die zich recent in Hongarije ten behoeve van BPO hebben gevestigd zijn General Electric, GREIF (USA) en Pactero (China). SSC’s zijn nu actief in 90 sectoren. Zie verder http://www.hoa.hu

Studenten informatietechnologie
Sipke Douna van BT (British Telecom) Benelux werkt op de Global Service afdeling van dat bedrijf. Daar waren in december 2014 1300 FTE’s. BT heeft drie SSC’s, goed verspreid over de wereld, een in Azië, een in Amerika en een in Hongarije. Douna: ‘Op die manier zijn we altijd open.’ BT was oorspronkelijk het Britse overheidsbedrijf op het gebied van telecommunicatie, maar toen Margaret Thatcher in 1984 de band met de overheid los sneed, was het bedrijf gedwongen over zijn toekomst na te denken. Een van de eerste reacties was: ‘We go abroad’. Zo kwam het bedrijf in 1989 in Nederland waar het in 1996 – samen met de Nederlandse Spoorwegen in een verhouding van fifty fifty – Telfort opzette. Toen het bedrijf in 2000 besloot zich te beperken tot de vaste netwerken, begon BT Benelux. In elk land waarin BT zat kreeg het BT-bedrijf zijn eigen verantwoordelijkheid. In 2005 ging BT naar India, maar daar moest het de leiding delen met andere bedrijven; India liet geen zelfstandig BT-bedrijf toe. In 2008 ging BT naar Hongarije, Budapest. Na enige jaren werd het zwaartepunt in dit land verplaatst naar Debrecen. Debrecen, als de tweede stad van Hongarije, had een aanbod van vele studenten informatietechnologie en daarnaast waren de lonen hier niet zo hoog als in Boedapest.  Er zijn besprekingen met de Universiteit van Debrecen om te komen tot meer afstemming.

Douna: ‘Hongarije heeft veel pluspunten. Het ligt centraal in Europa, het land is lid van de EU en de NATO, het heeft een goede arbeidsmarkt, een goede infrastructuur ook qua IT. Ook Boedapest heeft pluspunten. Het is de hoofdstad, het heeft een universiteit, een goed arbeidsaanbod en een goede bereikbaarheid.’ Inmiddels werken er in de BT vestiging in Boedapest 500 mensen en in die van Debrecen 800.

Problemen aan de orde stellen
Meer en meer functies komen beschikbaar voor BPO, aldus Douna. ‘We begonnen met de simpele functies, maar we hadden al snel in de gaten dat de Hongaren meer aankonden. Ook de sales hoort er tegenwoordig bij en zelfs vrij zware IT-functies. We zijn flink opgeschoven in de waardeketen’ Maar het zoeken van geschikte personen, vooral op dit laatste gebied, is een stuk moeilijker. Daarnaast is het moeilijker om mensen te houden. Douna: ‘Soms waren ze na drie maanden al vertrokken , konden ze iets meer verdienen bij de concurrent.’ Vandaar dat tegenwoordig bij de contractbesprekingen gevraagd wordt voor tenminste anderhalf jaar te tekenen. Daarnaast bleken studenten met een master diploma die op een helpdesk positie werden geplaatst na een tijdje minder tevreden omdat ze hun capaciteiten daar niet ten volle konden gebruiken. Douna: ‘Wat we ook tegenkwamen, en wat we niet in Nederland zouden tegenkomen was de angst van de Hongaren om problemen aan de orde te stellen. Ze waren bang dat ze er persoonlijk op zouden worden aangekeken. Toen we ze vertelden dat ze helemaal niet bang hoefden te zijn, verminderde die angst wel, maar helemaal verdwenen is het nog niet.’

http://www.huchamber.nl/nl/agenda/business-process-outsourcing-naar-centraal-europa