expo milaan 2015 - 1, museo-nazionale-scienza350px

Het Nederlands Centrum voor handelsbevordering (NCH) organiseert samen met WTC The Hague en WTC Rotterdam een informatiebijeenkomst rondom de wereldtentoonstelling World Expo Milaan 2015.

De World Expo staat in het teken van het wereldvoedselvraagstuk. Het thema is “Feeding the Planet, Energy for Life”. In november 2014 is vastgelegd dat Nederland meedoet aan de World Expo Milaan. Stichting World Expo Milaan 2015 voert de regie over het management en de invulling van de programma’s op twee Nederlandse locaties in Milaan.

De stichting wordt ondersteund door de Ministeries van Buitenlandse zaken en Economische Zaken, het NCH, de EuropeCouncil, VNO-NCW, de gemeente Rotterdam en diverse bedrijven uit de sectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Groente & Fruit.

Overkoepelend thema van de Nederlandse deelname is “Share, Grow, Live”. De World Expo Milaan biedt bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties (ministeries, provincies en gemeenten)  zes maanden lang een podium om zichzelf te presenteren, buitenlandse bedrijven te ontmoeten en nieuwe markten en commerciële samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

Tijdens de middag wordt u geïnformeerd omtrent de activiteiten van de Nederlandse deelname met locaties op het World Expo terrein, alsmede in het Science centre / Museo Leonardo da Vinci in hartje Milaan. De focus ligt op de sectoren agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen, watermanagement, life sciences & health en energie, en gerelateerde sectoren als (agri)logistiek, chemie en creatieve industrie.

U bent van harte welkom op de middag “Share, Grow, Live” op donderdag 19 februari 2015 bij het WTC in Den Haag.

Programma:

15.00     Welkomstwoord door Gerard Vaandrager, directeur External Relations WTC The Hague;
15.05     Opening door Jochum S. Haakma, bestuursvoorzitter NCH/EuropeCouncil;
15.15     Toelichting Expo Milano 2015 door Erik van der Schaft, directeur Stichting World Expo Milano 2015;
15.30     Presentatie NCH activiteiten op World Expo door Jan Siemons, algemeen directeur NCH;
16.30     Interactie en Q&A;
17.00     Netwerkborrel;
18.00     Afsluiting.

Aanmelden bij Patty Hilleveld, philleveld@nchnl.nl, tel. 070-3441581, http://www.worldexpomilaan2015.nl/