Vanaf 2015 wordt de ‘Beschikking Geen Loonheffingen’ (BGL) geïntroduceerd. Deze beschikking is relevant voor opdrachtnemers (zzp’ers, freelancers, zelfstandig ondernemers) en hun opdrachtgevers. Met de BGL wil de Belastingdienst beter in staat zijn om de wetgeving te handhaven en het gebruik van onjuiste beschikkingen tegen te gaan. Als opdrachtgever krijgt u hierin een eigen verantwoordelijkheid. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Van VAR naar BGL
De BGL gaat de VAR vervangen. Daarmee zullen enkele wijzigingen plaatsvinden. De VAR geeft aan de opdrachtgever een vrijwaring van inhoudingsplicht. Als achteraf blijkt dat de VAR op onjuiste gronden is afgegeven, dan kan de Belastingdienst alleen bij de opdrachtnemer handhavend optreden. Met de komst van de BGL wordt deze vrijwaring beperkt en kunnen opdrachtgevers ook aansprakelijk gesteld worden.

De BGL in het kort
Anders dan de VAR bepaalt de BGL alleen of de opdrachtgever wel of geen loonheffingen hoeft in te houden. De vier verschillende soorten VAR-verklaringen zoals we die nu kennen, worden vervangen door een beschikking of een afwijzing op de aanvraag van de opdrachtnemer.

Op de beschikking wordt aangegeven:

  • De soort werkzaamheden;
  • De wijze waarop wordt gewerkt; en
  • De condities waaronder wordt gewerkt.

Als opdrachtgever moet u zelf controleren of de inhoud van de beschikking, die is ingevuld door een opdrachtnemer, overeenkomt met de feitelijke situatie. Alleen als hiervan sprake is, heeft u als opdrachtgever de zekerheid om gevrijwaard te worden van inhoudingsplicht. Is dat niet het geval, dan vervalt de rechtszekerheid die u aan de BGL mag ontlenen. U zult dan zelf nader moeten onderzoeken of u een inhoudingsplicht heeft.

Wat niet verandert is dat u als opdrachtgever een kopie van de beschikking inclusief een kopie identiteitsbewijs van de zzp’er in uw administratie zal moeten bewaren.

De aanvraagprocedure
De opdrachtnemer, zpp’er, vraagt via een nieuwe interactieve webmodule de BGL aan. Hierin zal de opdrachtnemer diverse vragen moeten beantwoorden over het ‘zelfstandig ondernemerschap’. De opdrachtnemer kan de BGL voor meerdere opdrachten gebruiken, mits deze opdrachten dezelfde soort werkzaamheden behelzen en de wijze waarop en de condities waaronder deze worden verricht niet verschillen.

Datum inwerkingtreding
De datum waarop de BGL wordt ingevoerd is nog niet bekend; de verwachting is in 2015. Tot die datum blijft de huidige systematiek van de VAR bestaan.De VAR die is afgegeven voor het jaar 2014 kan ook gebruikt blijven worden in 2015 (tot aan datum inwerkingtreding BGL), indien hetzelfde soort werk wordt gedaan onder dezelfde omstandigheden.

 

Bron en lees verder: BGL