22 september is eer een workshop bij de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent, ‘How a pilot line speeds up the innovation track’. Als je aan de workshop deelneemt kun je tegelijkertijd de Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) leren kennen. Er zijn presentaties en daarnaast is er een ‘live’ bezoek met een kenner van het proces. Daarnaast krijg je inzicht in de administratieve en organisatorische structuur  van BBEPP. Vijf conclusies BBEPP werd geselecteerd door de Europese Commissie als een demonstratie pilot op het terrein van industriële biotechnologie. De Europese Commissie heeft het BBEPP eco-systeem grondig geanalyseerd en dit vastgelegd in een rapport. Dit rapport zal in de toekomst gebruikt worden bij beleidsbeslissingen op het gebeid van industriële biotechnologie in Europa. In de workshop zullen de belangrijkste vijf conclusies worden bediscussieerd. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie bij Katrien Molders, katrien.molders@bbeu.org , tel 32 9 335 70 01, www.bbeu.org