KvK logo

Op donderdag 18 september a.s. organiseert de Kamer van Koophandel de bijeenkomst “Internationaal in 1 dag – zakendoen met Centraal Europa”. Deze bijeenkomst richt zich op bedrijven die zich willen oriënteren op het zakendoen met Centraal Europa. Naast een algemene introductie over het zakendoen in Centraal Europa, vinden er workshops plaats over de kansen in de voor het MKB belangrijke (groei)markten in Centraal Europa: Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen. Tijdens separate workshops zal door deskundigen worden ingegaan op de kansen voor Nederlandse bedrijven in de voor de regio Zuid Nederland belangrijke sectoren creatief, medisch, agro/food en de maakindustrie. In elke landenworkshop zal ook een ondernemer uit één van deze sectoren over zijn ervaringen vertellen.

Ook voor bedrijven uit andere sectoren is deze bijeenkomst een goede gelegenheid kennis te maken met de mogelijkheden van het zakendoen in de genoemde landen. Tijdens het afsluitende netwerkgedeelte is er ruime gelegenheid om kennis en ervaringen te delen met ondernemers uit de diverse sectoren, experts en ervaringsdeskundigen. Ook zijn ondernemer adviseurs van de Kamer uit de sectoren industrie, health, agro/food en creatief aanwezig om ondernemers individueel te informeren en te adviseren.

 

Marktkenmerken en kansen voor MKB bedrijven

Hongarije
Buitenlandse investeringen zijn belangrijk voor de Hongaarse economie. Steeds meer grote bedrijven komen in buitenlandse handen en dat wekt enige afkeer. De lichte industrie en de dienstverlening ontwikkelen zich goed. De landbouw blijft achter.

Marktkenmerken
Consumentenmarkt en bestedingspatroon
De inkomens stijgen geleidelijk. Hierdoor kunnen de Hongaren meer besteden. Zij kiezen voor hoogwaardige producten en voedingsmiddelen. In vergelijking met andere Europese landen zijn de Hongaarse inkomens relatief gelijk verdeeld. Maar er zijn regionale verschillen. Zo ligt in de stad Boedapest het gemiddelde inkomen ongeveer 50 % hoger dan op het platteland. De consumentenuitgaven zijn laag naar westerse maatstaven. Het meest uitgaven gaan naar voeding en alcoholische dranken, woonlasten en transportmiddelen. De consument besteedt ook steeds meer aan vervoer en kleding, huishoudelijke apparatuur en recreatie. Ook uitgaven voor ICT zullen verder stijgen, omdat het aantal telefoons en internetaansluitingen nog zal toenemen. De vergrijzing zal van invloed zijn op het bestedingspatroon. Hierdoor zal de vraag naar gezondheidsproducten stijgen. Het bestedingspatroon van 65-plussers gaat uit naar basisbenodigdheden en niet zo zeer aan luxeproducten.

Industriële markt
De Hongaarse markt is relatief klein en verzadigd. Dit betekent niet dat kansen ontbreken. De overheid investeert in een aantal sectoren zoals Automotive, Biotechnologie, Elektronica, ICT en R&D.

Business-to-business (B2B)
Electronic Data Interchange (EDI) is de meest voorkomende vorm van e-commerce in B2B. Denk hierbij aan bijvoorbeeld orderverwerking. Niet alleen het aantal producten, maar ook het aantal elektronische marktplaatsen stijgt jaarlijks. De grootste elektronische marktplaats voor B2B-transacties is T-Online Marketline. Marketline verzorgt online procurement, tenderdienstverlening, EDI en veilingen.

Business-to-consumer (B2C)

Het aantal bedrijven dat online B2C-producten verkoopt, stijgt flink door de toename van internetgebruik. De markt is sterk geconcentreerd. De meeste internetgoederen en -diensten worden aangeboden door de grootste online-aanbieders. Populair zijn boeken, cd’s, dvd’s en film- en theatertickets. Steeds vaker worden computer software en hardware, kantoorbenodigdheden en voedingsmiddelen online aangeboden.

Franchising

Er zijn veel franchiseformules in Hongarije. Deze franchising is nog steeds groeiende. De helft van de franchiseformules heeft een buitenlandse eigenaar. Een groeiende middenklasse biedt kansen in franchising. Gebrek aan eigen kapitaal en andere financieringsmogelijkheden zorgen voor problemen bij franchisenemers. De kans van slagen wordt groter door het geven van financiering en lage franchisetarieven. Sinds een aantal jaren is er een overheidssubsidie voor het opzetten van een franchiseformule.

Kansrijke sectoren:

Automotive, Biotech, Life Sciences, Gezondheidsproducten, Electronics, ICT, Supply Chain Management, Logistics, R&D, Renewable energy, Services sector, International Logistics en Duurzame Agribusiness

Polen
Polen is de snelst groeiende economie van Europa. De belangrijkste handelspartners zijn de Europese landen.

De consumentenmarkt
Door de economische groei krijgt de Poolse consument steeds meer te besteden. Zo verandert ook het koopgedrag. In 2013 zullen de Polen bijna 40 miljard euro uitgeven aan luxe producten. Dit is een stijging van ruim 8% ten opzichte van 2012. En het wordt alleen maar meer. In 2014 en 2015 groeit de waarde van de markt voor luxe producten met gemiddeld 9%. En waar gaat dat geld allemaal naar toe? Vooral naar kleding, schoenen, auto’s, televisies, cosmetica en drank. Dit veranderende bestedingspatroon trekt grote internationale merken naar Polen. Om deze merken te huisvesten zijn grote shoppingmalls nodig. Indirect levert de economische groei dus ook afzetmogelijkheden op. De komende jaren wordt flink ingezet op het moderniseren van de agrarische sector en het oplossen van het afvalprobleem. Ook het ontwikkelen van infrastructuur, watermanagement en efficiënter omgaan met energie krijgt de nodige aandacht.

Kansrijke sectoren:
Water, Logistiek, Agri & Food, Energie, Hightech producten en onderdelen.

Slowakije
Slowakije is één van de snelst groeiende economieën van Europa. Het land heeft de afgelopen jaren veel buitenlandse investeringen aangetrokken, vooral in de metaalsector, automobielindustrie en de toeleveranciers.

Hoewel de binnenlandse markt klein is (5 miljoen inwoners), is Slowakije door de centrale ligging voor veel bedrijven een ideale uitvalsbasis voor Centraal-Europa. Slowakije is aantrekkelijk voor buitenlandse investeerders door de lage lonen, belastingen en geschoolde arbeidskrachten. Het land heeft een grote dienstensector. De belangrijkste industrieën zijn fabricage van auto’s en lcd-schermen, televisies en computermonitoren. Bratislava is een belangrijk knooppunt voor transport over de weg, het spoor, het water en via de lucht.

Kansrijke sectoren:
Auto-industrie en toeleveranciers, Bio-energie, Informatietechnologie en service centers, Machinebouw, Glastuinbouw.

Tsjechië
Tsjechië heeft een ontwikkelde economie. Het is een van de meest stabiele economieën van de voormalige communistische landen.

De consumentenmarkt
Tsjechië heeft 10,5 miljoen inwoners, verdeeld over 3,7 miljoen huishoudens. Het besteedbaar inkomen is toegenomen. Maar er isnauwelijks sprake van een extreem rijke bovenlaag. Wel zijn er grote regionale verschillen. De rijkste regio’s liggen in Bohemen. De koopkracht in Praag is het hoogst en ligt 40% hoger dan het landelijk gemiddelde. De regio’s Centraal-Bohemen, Zuid-Moravië en Pilsen volgen.Het gemiddelde loon ligt rond 1.000 euro per maand. Tweederde van de bevolking verdient minder dan dit gemiddelde.

Consumentengedrag

Traditionele lokale producten hebben de voorkeur. Daarnaast is de Tsjech merkgevoelig. ‘Waar voor je geld’ blijft het belangrijkste norm. Maar de rol van gemak, luxe en mode neemt toe. After sales service is belangrijker en maakt deel uit van de verkoopstrategie.Gemiddeld wordt ruim 26% van het inkomen besteed aan voedingsmiddelen, drank en tabak. De uitgaven aan wonen, transport, communicatie, luxeartikelen, medische zorg, recreatie en horeca nemen langzaam toe.

Industriële markt

In de industriële markt speelt de zware industrie nog steeds een grote rol. De belangrijkste sectoren zijn transportmiddelen, metaalbewerking, machinebouw, elektrische en optische apparaten en voeding.

Business-to-business (B2B)
Electronic Data Interchange (EDI) is de meest voorkomende vorm van e-commerce in B2B, bijvoorbeeld orderverwerking. Niet alleen het aantal producten, maar ook het aantal elektronische marktplaatsen stijgt jaarlijks.

Business-to-consumer (B2C)
Het aantal bedrijven dat online B2C-producten verkoopt, stijgt flink door het toegenomen computer- en internetgebruik. De markt is sterk geconcentreerd, want de grootste onlineaanbieders verkopen de meeste internetgoederen en -diensten. De onlineverkoop van vooral boeken, cd’s, dvd’s en film- en theatertickets is populair. In toenemende mate worden computer software en hardware, kantoorbenodigdheden en voedingsmiddelen online aangeboden.

Franchising en licenties
Franchisen wint als entreestrategie aan populariteit. Het wordt vaak gebruikt in de dienstensector, bijvoorbeeld bij restaurants, hotels, detailhandel en supermarkten, consultants en tankstations. Het aantal licentieovereenkomsten van Tsjechische bedrijven met buitenlandse bedrijven is beperkt.

Kansrijke sectoren:
Automotive en luchtvaart, Biotechnologie, Consumentengoederen, Onderwijs en training, Healthcare, Kennis en innovatie, Technisch textiel, Duurzame Bouw.

 

Bron en lees verder: Internationaal in 1 dag