De landbouwafdeling Boedapest sluit op 1 september 2014 haar deuren. De afdeling positioneerde mede Nederland in de regio, faciliteerde Nederlandse ondernemers bij het betreden van de markt, ondersteunde Hongaarse instanties met kennis en ervaring, en rapporteerde over Hongaarse landbouwpolitiek en landbouwontwikkelingen.

‘Heel erg bedankt voor de samenwerking en het vertrouwen’, schrijft Landbouwraad Boedapest Martijn Homan in een afscheidsartikel dat verscheen in het Magazine van het ministerie van Economische Zaken. Hij memoreert daar het besluit van Nederland in 1992een landbouwafdeling op te richten. ‘Sinds de totstandkoming van het Trianon-verdrag, waarmee het huidige Hongarije na de Eerste Wereldoorlog zijn vorm kreeg, bedroeg de landbouwproductie maar liefst 500% meer dan het land zelf nodig had.’

Modernisering appelteelt
Met zijn steunpilaren László Iványi en Daphne Dumon kijkt hij terug op de afgelopen 22 jaar. Mooiste resultaat?  Iványi: ‘Zonder meer de introductie van een identificatie- en registratiesysteem in de veehouderij.’ Een ander project is het appelproject in de buurt van het Balatonmeer. ‘Dit project vormde het startpunt voor de modernisering van de Hongaarse appelteelt en introduceerde het gebruik van laagstambomen in Hongarije.’

Nederland heeft door al haar projecten een heel goed imago. Daphne Dumon verwijst naar de periode van het EU-voorzitterschap in 2011 toen vele delegaties werden ontvangen. Ook werden diverse conferenties georganiseerd over bijvoorbeeld De Groene Stad. Met de collega’s uit Boekarest en Belgrado werden de mogelijkheden op het gebied van de varkenshouderij opgepakt, onder meer door bezoeken aan een aantal regio’s.

Behoefte aan kennis
Homan wijst er op dat Hongarije met zijn grote landbouwareaal, ruim 5,8 miljoen hectare, uitstekende productiefactoren kent: vruchtbare grond, veel zonuren, veel milieuruimte en een lage ziektedruk als gevolg van de geografische spreiding van bedrijven. Er zijn legio kansen, ook voor Nederlanders. In praktijk blijkt dat vooral Duitse en Oostenrijkse bedrijven deze kansen pakken.

‘Houd rekening met de taal en cultuur’, is een tip die ze aan Nederlandse geïnteresseerden meegeven. ‘Hongaars is een van de moeilijkste talen in de wereld, veel Hongaren spreken maar beperkt vreemde talen.’ En daarnaast is de zakenmentaliteit anders. De behoefte aan kennis in Hongarije is groot. Er is een project voor de afzet van het Nederlandse mestoverschot op poten gezet. Dit lijkt goede perspectieven te hebben, vooral vanwege het structurele fosfaattekort in Hongarije. ‘

Vanuit Warschau
Martijn Homan blijft aanspreekpunt voor de ontwikkelingen in Hongarije, maar zal dat vanaf 1 september doen vanuit zijn nieuwe standplaats Warschau. Daphne Dumon gaat rondleidingen geven in een van de mooiste kastelen van Hongarije, het kasteel van Gödöllö en László Iványi is van plan een paardenfokbedrijf op te zetten. ‘Op die manier zal ik zeker contact houden met Nederland.’

http://hongarije.nlambassade.org/nieuws/2014/07/sluiting-van-de-landbouwafdeling.html

Zie ook: http://www.inzaken.eu/samenwerking-tussen-hongarije-en-nederland-op-het-gebied-van-de-land-en-tuinbouw/