ondernemingsfinanciering teaser

Veel ondernemers hebben nog altijd moeite om financiering te vinden voor hun groeiplannen. Het kabinet neemt daarom maatregelen die kunnen leiden tot € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte voor het mkb.

Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken op 8 juli 2014 bekend in het zogeheten ‘Aanvullend actieplan mkb-financiering’.

Groeiend eigen vermogen
In de aantrekkende economie zien ondernemers weer kansen om te groeien. Door hun vaak zwakke financiële positie en het toegenomen risico voor banken heeft het kabinet besloten het financieringsaanbod voor het mkb te verbreden. Zo kan het eigen vermogen van deze ondernemers toenemen. Een groter eigen vermogen maakt het vervolgens makkelijker voor hen om een lening te krijgen bij een bank of andere financiers.

Bron en lees verder: Fors meer steun voor ondernemers op zoek naar geld