Woningverkoop explosief gestegen’ kopte Nu.nl gisteren, gevolgd door ‘flinke stijging woningverkopen’ op Nieuws.nl. Beide artikelen refereren aan door Kadaster.nl gepubliceerde cijfers over de woningverkopen in de maand april 2014 die stegen met 64% ten opzichte van dezelfde maand een jaar daarvoor. Maar is er inderdaad zoals wordt gesuggereerd reden tot een jubelstemming over de woningmarkt, of geldt hier dat één zwaluw nog helemaal geen zomer maakt?

Stijging verkoopcijfers eerste vier maanden 2014
Om van een structureel herstel van de huizenverkoop te kunnen spreken is een langere periode van verbetering nodig. Naast de toename in transactieaantallen in april 2014 ten opzichte van dezelfde maand in 2013, laten in 2014 ook maart (+12%), februari (+27%) en januari (+42%) een verbetering zien ten opzichte van 2013. De eerste vier maanden van dit jaar tonen dus allen een stijging. Kijkende naar de maandelijkse totale verkopen met inbegrip van de 12 voorgaande maanden dan blijkt er zelfs al 10 maanden, sinds juni 2013, sprake te zijn van een opwaartse beweging. Niet uit te sluiten valt dat deze voorzichtige positieve signalen inderdaad het begin kunnen vormen van een structureel herstel van de woningmarkt, echter het is nu nog veel te vroeg om die conclusie te mogen trekken omdat er meerdere signalen zijn die het tegendeel lijken te voorspellen.

Signalen dat structureel herstel nog ver weg is
Traditioneel zorgt december steeds voor een piek in verkopen. Januari vormt zonder uitzondering voor een dal in verkopen waarbij opvalt dat januari 2013 het laagste punt vormde sinds de meting. Per januari 2013 ging de beperking op hypotheekrenteaftrek in werking, vandaar de grote piek in december 2012. De piek van december 2013 was echter lager dan die van december 2012. De afgelopen 4 maanden waren de woningverkopen dus weliswaar beter dan dezelfde maanden in het voorgaande jaar, dat valt niet te zeggen van de maand ervoor.

Gedurende het verloop van 2013 leken de maandelijkse woningverkopen ook vrijwel elke maand hoger te zijn dan de vorige, echter het totaal aan woningverkopen in 2013 kwam als laagste uit de bus sinds het begin van de meting.

Oorspronkelijk zou de verlaging van overdrachtsbelasting (van 6% naar 2%) komen te vervallen per 1 juli 2012, wat zorgde voor een stijging in transacties over de eerste helft van 2012. Ook toen in 2012 net zoals nu in 2014 boog het voortschrijdend totaal aan woningverkopen naar het niveau van 2010, om vervolgens in de tweede helft van 2012 toch weer af te zwakken. Een dergelijk patroon kan ook voorkomen in 2014.

En meer fundamenteel dan technisch van aard is er in Nederland sinds 2008 nog niets structureel veranderd: de overkreditering van de woningen is door de overheid niet structureel geherfinancierd tegen zeer lage lange rente waardoor woningbezitters niet profiteren van de lage lange rente in combinatie met hun overkreditering op basis van pre-2008 waarderingen. Zodra de lange rente stijgt, zit Nederland de komende tientallen jaren met ‘debt overhead’.

Voorbarig enthousiasme? De tijd zal het leren
Ondanks de opleving van de eerste vier maanden van dit jaar lijkt structureel herstel nog ver weg. De komende tijd zal moeten blijken of het enthousiasme terecht bleek of toch ietwat voorbarig.

 

Bron en lees verder: Opleving woningmarkt of tijdelijke correctie?