Sinds het begin van de financiële crisis is ook de verkoop van huizen gestagneerd. Economen suggereren dat de economie weer begint aan te trekken, echter daarvan blijkt nog bijzonder weinig op de woningmarkt in Nederland. Te koop staande huizen doen er gemiddeld nog altijd maanden langer over dan vóór het begin van de crisis om van eigenaar te wisselen. Tegelijkertijd staat er een waar bataljon aan starters klaar om hun eerste woning te kopen. Echter huiseigenaren slagen er niet in om een koper te vinden die een acceptabele prijs betaalt. Bestaan er misschien alternatieven om uit deze impasse te komen?

Herstel woningmarkt Nederland komt zeer traag op gang
De Nederlandse huizenmarkt kende in 2013 opnieuw pittige tijden. De woningprijs daalde ten opzichte van 2012 gemiddeld met 6,4%, groter dan de daling van 6,3% van 2012 ten opzichte van het jaar er voor. Deze cijfers bieden weinig hoop voor particulieren met een tophypotheek. Immers, zie maar eens zonder restschuld na prijsdaling op prijsdaling op de traditionele manier een koper te vinden voor je woning.

Veel woningbezitters hebben moeite met het vinden van kopers
Ondanks – of wellicht is het beter om te stellen ‘juist door’ – de steeds verder dalende gemiddelde prijzen van woningen, spreekt uit het landelijke transactievolume van woningverkopen evenmin goed nieuws. De verkoop van huizen bereikte in 2013 met 110.103 transacties een nieuw dieptepunt. Met een daling van 6,1% ten opzichte van het jaar ervoor viel dit bovendien hoger uit dan in de drie jaren er voor. Vooral in de eerste helft van 2013 was deze daling merkbaar.

Oplossing nodig voor aanhoudende hypotheeklasten tijdens verkoopfase
In het geval een hypothetische woningbezitter een aflossingsvrije hypotheek heeft met een rentepercentage ad 4% en een geleend vermogen van eur 200.000,-, betekent dit een jaarlijkse rentelast van EUR 8.000,-. Wanneer diezelfde woningbezitter te kampen heeft met dubbele woonlasten, is het dus zaak om zo snel mogelijk de betreffende hypotheeklasten te stoppen. De vraag doet zich dan ook voor of deze persoon niet veel beter af zou zijn om met een geringe verliespost kleiner dan die EUR 8.000,- genoegen te nemen door zijn woning direct te verkopen.

Sleutelrol voor bonafide vastgoedhandelaren?
Sinds kort beginnen zich alternatieven voor de traditionele manier van huizenverkoop voor te doen. Het direct verkopen van een woning aan vastgoedhandelaren begint een serieus alternatief te worden doordat huiseigenaren niet kunnen of willen wachten op verkoop via een makelaar. Door in te spelen op de zwakke huizenmarkt en de noodzaak van huizenbezitters om hun woning zo snel mogelijk te verkopen, kunnen zij met een direct bod op woningen vaak een uitkomst bieden. Directe verkoop van woningen aan vastgoedhandelaren, dé oplossing voor eigenaren met dubbele woonlasten?