Door internationale Internet-server problemen is de plaatsing van dit artikel helaas verlaat, waarvoor onze verontschuldigingen.

Voor het eerst hebben wij op de residentie van de ambassadeur de Koningsdag receptie bezocht. Niet omdat wij daar nog niet eerder geweest zijn, maar omdat wij nog niet eerder in Boedapest de verjaardag van de (een) koning gevierd hebben. Gebruikelijk is een receptie die de laatste jaren begeleid werd door Hongaarse militaire muzikanten, deze keer uit Szentendre, en die ook weer – niet alleen maar – het Wilhelmus speelden.

Ambassadeur Scheltema memoreerde in zijn toespraakje dat de besparingen in Nederland ook zijn weerklank vinden op het functioneren van de ambassade in Boedapest, waarbij niet alleen verschillende vak-vertegenwoordigingen in het gedrang komen, bijvoorbeeld de landbouw-, natuur- en voedselveiligheid afdeling van Martijn Homan (die al gedeeld wordt met Oostenrijk en Slovenië) maar ook het voorbestaan van de residentie. Niet alleen riskeert ambassadeur Scheltema het genot van zijn ‘stulpje’, maar ook het voortbestaan van de exclusieve, impressieve, monumentale en stijlvolle gelegenheid voor het ontvangen van belangrijke en hoogstaande gasten. Laten we hopen dat een vergelijkbaar, goedkoper, alternatief beschikbaar komt.

Een andere nieuwtje dat de ambassadeur kon aankondigen is een eerste “Robert Milders lezing” die al voor 8 mei, om 17:30 uur, gepland staat en zal worden gepresenteerd door de oud minister, speciale vertegenwoordiger van de VN secretaris-Generaal in Sudan en professor aan de VN-universiteit voor de vrede (UPease), Jan Pronk, die daarvoor naar Boedapest zal komen. De lezing wordt gehouden in het Auditorium van de CEU (Centraal Europese Universiteit) aan de Nádor utca 9. Na de lezing informeren wij U natuurlijk over het eerbetoon dat op deze wijze aan de helaas in augustus 2012 overleden ambassadeur Milders wordt gebracht.

Aan het einde van het lopende seizoen zal Boedapest (en Hongarije) getrakteerd worden op een Rembrandt van Rijn tentoonstelling die waarschijnlijk door de Nederlandse Koning Willem Alexander en de Hongaarse president János Áder geopend zal worden. Vanzelfsprekend houden wij U ook daarover op de hoogte.

Tenslotte heeft het de Koning behaagd om mevrouw Anna Sándor, ooit economie-correspondente voor het NRC en nu actief als oprichtster en initiator van het Sociale, Culturele en Nederlands getinte Spinoza-huis in Boedapest, tot Ridder in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Ambassadeur Scheltema heeft mevrouw Sándor de bijbehorende versierselen opgespeld.

De receptie waarop tientallen, zo niet meer dan honderd, Nederlandse contacten werden vernieuwd en/of aangehaald, werd veraangenaamd door drankjes en hapjes waarvoor het Nederlandse bedrijfsleven in Hongarije getekend had. Waarvoor dank van iedereen natuurlijk, niet alleen van de Ambassadeur!