Ik heb het vandaag over het Russische probleem met de Oekraïne over de Krim en misschien nog wel een paar regio’s meer in de Oekraïne, waar Russische staatsburgers wonen. Afhankelijk van het gezichtspunt is het eigenlijk ongelooflijk nobel van een land om je landgenoten – waar dan ook – te willen beschermen. Wanneer dat zo is, dan zijn de dreigingen naar andere delen van de Oekraïne logisch, verklaarbaar en zelfs te rechtvaardigen. De geschiedenis kan ons misschien wel helpen bij het uitleggen van de omstandigheden.

Na Marx en Engels zijn, onder Stalin, tientallen grenzen in Centraal en Oost Europa vervaagd. Landen werden op een grote hoop geveegd en Stalin noemde dat de Sovjet Unie, een land dat zonder op natuurlijke binnengrenzen, culturen en dialecten te letten, alles en iedereen samenvoegde. Dat mensen zich met elkaar vermengden was te verwachten. Anders wordt het zodra oorspronkelijke bewoners in hun eigen land een andere taal moeten gaan leren, omdat de meerderheid uit “vreemden” bestaat en het zonder een andere taal te leren zelfs lastig wordt om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Die situatie werd gedoogd (met gewelddreigingen geaccepteerd) totdat, na Stalin, Chroesjtsjov, Breznjev, Andropov en Tsjernenko, Gorbatsjov aan de macht kwam – en de Sovjet Unie aan haar einde. Ik kan mij nog herinneren, dat de verschillende Sovjet ‘onderdelen’ de keuze kregen om als oorspronkelijke zelfstandige landen verder te gaan dan wel, om zich bij Rusland aan te sluiten. De Oekraïne koos er bijvoorbeeld voor om zich te verzelfstandigen, wat ook werkelijk gebeurde, zij het, dat de eerste problemen al waren ingebouwd. Immers, ten tijde van de Sovjet Unie was het (Oekraïense) Krim schiereiland al een belangrijke basis voor de Sovjet Marine, maar ondanks dat alle inwoners Sovjet inwoners waren, hadden binnen de Sovjet Unie de Russen toch een zekere voorkeur… Niet alleen het militaire belang maakte dat Rusland haar basis maar ook Russisch militair personeel (max. 25000 man) en ook de nodige ondersteunende civile Russen op de Krim in stand hield.
Grote vraag is natuurlijk, zijn die Russen allochtonen op de Krim of, vanwege de geschiedenis, autochtonen. In principe zijn andere nationaliteiten als bewoners binnen andere landsgrenzen natuurlijk allochtonen maar de verdragsomstandigheden roepen de nodige vragen op. Nu sommige Russen terecht – of gemanipuleerd – over hun positie gingen klagen, heeft vadertje staat naar Stalinistische Sovjet tradities orde op zaken gesteld en zonder rekening te houden met autochtonen de autochtonen tot allochtonen gemaakt. Kunt U het nog volgen?

Zonder eventuele militaire belangen te kennen, zijn er verder in de Russisch Oekraïense grensgebieden vergelijkbare problemen die hun kop op dreigen te steken en behalve in de Oekraïne zelf, bieden de Baltische staten vergelijkbare onmogelijke mogelijkheden. Wanneer dat nog niet genoeg is, hoeveel “Russische zwart geld kapitalisten” waren vanwege belastingvoordelen niet op Cyprus neergestreken en nu Cyprus – onder druk van de EU – haar bankgeheim heeft opgeheven, zijn honderden, zo niet duizenden rijke Russische families met hun zwarte geld (onder andere vanuit Cyprus) in Oostenrijk neergestreken. Wanneer Rusland eerder en eenvoudig Cyprus zou hebben geannexeerd, zou Rusland gelijk wat Grieks-Turkse problemen uit de wereld hebben geholpen.
Hoe logisch en menslievend zal het niet zijn, wanneer vadertje Rusland (Poetin) – zodra de opheffing van het Oostenrijkse bankgeheim een feit is – zijn dan in “financiële nood verkerende” landgenoten door – annexatie van enkele Alpen – te hulp schiet?

Tot nu toe gaat dit cynisch-sarcastische verhaal alleen maar over wat zich in de hoofden van Russische machtswellustelingen af speelt, of af kan spelen. Jammer genoeg kent de wereld waarop wij leven tientallen van dit soort voorbeelden, vrij vertaald: risico’s.

Enigszins vergelijkbare territoriumproblemen had ik al in een vorig artikel aangehaald: http://www.inzaken.eu/kunstmatige-grenzen/. Maar ook binnen de “Multiculturele” Europese Unie zijn er – hoe absurd het ook klinkt – voldoende mogelijkheden voor “probleem oplossingen” Russische stijl: hoe lang zal het bijvoorbeeld kunnen duren, voordat de landen waarvandaan West Europa zo graag gastarbeiders “importeert”, of gedesillusioneerde vluchtelingen opneemt, West Europese landen gaan annexeren om dat het gastland niet voldoende de taal van een van de “thuislanden” spreekt? Want uiteindelijk, de Russen die nu opspelen zijn door Stalin – niet veel anders dan als langdurige gastarbeiders in een ander land – allochtonen. Of ze nu horen bij een Marinebasis (die kan verhuizen) of niet.

Hongarije is door het verdrag van Trianon verkleind tot een fractie van wat het voor de eerste wereldoorlog was en meer dan de helft van haar oorspronkelijke inwoners leefde van de ene op de andere dag in hetzelfde huis, op dezelfde geografische plaats, maar in andere landen, onder andere regimes. Er zijn nog altijd Hongaren die de geschiedenis terug willen draaien, eventueel met geweld. Gelukkig dat de overgrote meerderheid geweld schuwt en haar landgenoten via politieke keuzes in toom weten te houden. Ook nu komen er, op 19 april, weer verkiezingen aan en gelukkig zijn wij tot nu toe, ondanks agressieve campagnes, vrij van extremistische uitingen gebleven.