De onderneming moest honderden miljoenen afschrijven vanwege fraude bij projecten in Duitsland en Polen, zag zijn bestuursvoorzitter vertrekken en kreeg flinke klappen op de aandelenbeurs.

In oktober 2013 deed Imtech in Duitsland aangifte van fraude. Na onderzoek constateerde het bedrijf valsheid in geschrifte door het voormalige management.

Ook betaalde de oud-topman van Imtech Duitsland een onbekende partij die de Goudse onderneming de ‘X Groep’ noemt, ongeveer 30 miljoen dollar, waarvoor geen legitieme zakelijke rechtvaardiging kon worden vastgesteld.

Daarnaast is het mogelijk dat Imtech Germany zich aansprakelijk stelde voor verplichtingen van onderdelen van de X Groep. Hiermee is mogelijk 14,2 miljoen euro gemoeid die evenmin gerechtvaardigd kan worden.

Polen
Begin 2013 maakte het bedrijf bovendien bekend problemen te hebben in Polen.

Een totale afwaardering van tenminste 100 miljoen euro betreft drie projecten voor het nieuw te bouwen pretpark en een project op het gebied van energie opwekkende biocentrales, in Warschau. De gezamenlijke waarde van die projecten bedraagt 757 miljoen euro.

Hier waren onder meer de wachtwoorden van het centrale IT-systeem alleen bekend bij voormalige werknemers, waardoor een groot deel van de informatie onbereikbaar was. Volgens Imtech weigerde het eigen IT-personeel te helpen, waarna Imtech Poland besloot externe experts in te huren om toegang tot het systeem te verschaffen.

De nieuwe directeur in Polen stond vervolgens voor de uitdaging om de financiën in kaart te brengen en om te kijken of er, na het ontslag van circa 30 belangrijke medewerkers, nog wel een basis was om de Poolse afdeling te laten bestaan.

Bestuur
Oud-bestuursvoorzitter René van der Bruggen gaf in een toelichting op de fraude aan dat Imtech nog altijd over voldoende liquide middelen beschikt om zijn activiteiten door te zetten.

Desondanks werd hij in het voorjaar van 2013 opgevolgd door Gerard van de Aast, die het bedrijf in rustiger vaarwater moet brengen. Van der Bruggen betaalt onder meer zijn bonussen over 2010 en 2011 terug.

Zwitserland
Het meest recente onderzoek omtrent fraude bij Imtech wordt uitgevoerd door het Zwitserse OM bij Imtech-dochter Fritz & Macziol.

Directeuren van de dochter, die werd overgenomen in 2006, zouden een hoge ambtenaar hebben omgekocht en voor miljoenen de Zwitserse overheid hebben opgelicht met valse facturen.

Bron en lees verder: NuZakelijk